หนังสือรับรองผลงาน การศึกษาและออกแบบระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า

You are here:

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ขอขอบพระคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำหรับความไว้วางใจให้ดำเนินโครงการ “จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning System)”

และขอขอบคุณทุกๆ ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของททท. ที่ทำให้ดำเนินงานโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

พร้อมนี้ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ที่ทำให้การส่งมอบงานโครงการเสร็จสิ้นไปอย่างเรียบร้อย สมบูรณ์

นุชนาฏ รงรอง กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://rdbi.co.th/contact/
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ http://bit/ly/rdbipage
Line official Account : @rdbi
อีเมล์ sales@rdbi.co.th
โทร.คุณนุชนาฏ 064-798-4192