แนะนำ KPI ที่น่าสนใจ MRR YTD, MRR YTD, Avg. MRR per account

การทำ Business Analytics: BA /Business Intelligence : BI เป็นการดึงข้อมูลมาดูเพื่อให้รู้สถานการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และวิเคราะห์หาสาเหตุ ดังนั้น การรู้ข้อมูลในอดีตแล้ว เราก็จะเทียบกับที่เราตั้ง Target/Forecast ไว้ว่าค่าที่เราตั้งไว้ยังอีกไกลแค่ไหน และผู้บริหารจะได้คิดต่อได้ว่า ควรจะมีกลยุทธ์อะไรดี เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายตามที่ตั้งได้ ถ้าองค์กรสามารถหาตัวเลขของอุตสาหกรรมที่เราทำอยู่ด้วย จะยิ่งดีมาก เพราะเราจะมีตัวเลขเปรียบเทียบได้ดียิ่งขึ้น