อบรมหลักสูตร Visual Analytics by Tableau Desktop II: 23-25 มีนาคม 2564

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร Visual Analytics by Tableau Desktop หลักสูตร 3 วัน ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. เป็นหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน Tableau Desktop และต้องการเพิ่มพลังให้กับรายงานของคุณ โดยการนำเสนอรายงานในรูปแบบของ Visual Analytics Report เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ