Tag: Sample Report

การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจซื้อมาขายไป (Trader) เพื่อจัดทำระบบ Business Intelligence /Business Analytics

วันนี้มีโอกาสมาแบ่งปันการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ที่ไม่ได้ทำการผลิตสินค้าเอง จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลอะไรบ้าง เนื่องจากได้มีโอกาสเข้าไปช่วยทำระบบ Business Intelligence /Business Analytics โดยใช้ IBM Cognos Business Intelligence (IBM Cognos BI) จากบริษัทประเภทนี้อยู่หลายแห่ง จึงมาแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ให้ผู้อื่นทราบบ้างนะคะ ส่วนประเภทอื่น อาจต้องรอก่อนนะคะ ถ้ามีเวลาและโอกาส จะมาแบ่งปันให้อ่านกันนะคะ

4 ปัญหาหลักในการทำ Business Analytics / Business Intelligence และแนวทางแก้ไขปัญหา

4 ปัญหาหลักในการทำ Business Analytics / Business Intelligence และแนวทางแก้ไขปัญหา ดิฉันได้มีโอกาสทำงานร่วมกับองค์กรธุรกิจ องค์กรภาครัฐ และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มากกว่า 15 ปี ดิฉันพบว่าปัญหาหลักในการทำ Business Analytics ขององค์กรต่างๆ มีอยู่ 4 ข้อหลักๆ ลองดูนะคะว่าองค์กรของท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการแนวทางในการแก้ปัญหา หากใครมีแนวทางแก้ปัญหาแล้วอยากแชร์ประสบการณ์ทางผู้เขียนยินดีนะคะ

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics BEST PRACTICE & Workshop 10 ตุลาคม 2560

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร “Business Analytic BEST PRACTICE & Workshop” วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. องค์กรจำเป็นต้องมีหลักในการจัดทำรายงาน การสรุปข้อมูลขององค์กรที่ดี เพื่อทราบผลการดำเนินงานขององค์กร วิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้บริหารมีสารสนเทศที่ดี มีมาตรฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรได้อย่างถูกต้องต่อไป

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics BEST PRACTICE & Workshop 20 กันยายน 2560

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร “Business Analytic BEST PRACTICE & Workshop” วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. องค์กรจำเป็นต้องมีหลักในการจัดทำรายงาน การสรุปข้อมูลขององค์กรที่ดี เพื่อทราบผลการดำเนินงานขององค์กร วิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้บริหารมีสารสนเทศที่ดี มีมาตรฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรได้อย่างถูกต้องต่อไป