Objective/Goal/Key Results : OGKR vs. Key Performance Indicator: KPI

ในการวัดผลการดำเนินงาน เรามักจะได้ยินคำสองคำคือ OGKR และ KPI สองคำนี้คืออะไร ต่างกันอย่างไร และเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของเราได้อย่างไร วันนี้เรามีบทความสั้นๆ มาให้อ่านกันค่ะ