ความแตกต่างของการเพิ่มมูลค่ากับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ช่วงนี้ดิฉันได้มีโอกาสได้ไปดูกระบวนการผลิตจากไซต์งานของลูกค้า พบว่า ในกระบวนการผลิตนั้นจะมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการเพิ่มมูลค่าในการผลิต 2 รูปแบบนี้คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร