Promotion สำหรับองค์กร/บุคคลที่เคยเข้าร่วมคอร์สสัมมนากับทางบริษัท

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบว่า ทาง R&D BI มีการจัดสัมมนาทุกเดือน (ท่านสามารถตรวจสอบตารางการจัดสัมมนาได้ทางหน้าเว็บไซต์ของเรา) โดยบริษัทหรือองค์กรของท่านสามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ทาง R&D BI มี Promotion “Member get member” สำหรับองค์กร/บุคคลที่เคยเข้าร่วมสัมมนากับทาง R&D BI (ทุกคอร์สที่เราจัด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต)