ตัวอย่าง KPI สำหรับองค์กรที่มีการสมัครสมาชิก (Subscription) ซื้อสินค้าและบริการโดยชำระเงินเป็นงวดๆ แบ่งจ่ายรายเดือน

ตัวอย่าง KPI สำหรับองค์กรที่มีการสมัครสมาชิก (Subscription) ซื้อสินค้าและบริการโดยชำระเงินเป็นงวดๆ แบ่งจ่ายรายเดือน วันนี้บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด มีตัวอย่าง KPI สำหรับองค์กรที่มีการสมัครสมาชิก (Subscription) ซื้อสินค้าและบริการโดยชำระเงินเป็นงวดๆ แบ่งจ่ายรายเดือน เช่น บริษัทที่ให้บริการ Cloud server, บริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์แบบเช่าใช้รายเดือน, การกู้ยืมเงิน, การซื้อสินค้าและผ่อนชำระรายเดือน, ธุรกิจ fitness, ธุรกิจ Co-working space มาแนะนำต่อนะคะ