เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced)

เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics / Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced) ขอเชิญเรียนท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร “Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced) :BAT2-SCM” หลักสูตร 2 วัน ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ (ใกล้ MRT ลุมพินี) ในวันที่ 24-25 เมษายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น. หลักสูตรนี้จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ผสมผสานกับการบริหารจัดการซัพพลายเชน และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแต่ละกระบวนการของโซ่อุปทาน รวมไปถึงนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร