Inventory Turnovers สำคัญอย่างไร

Inventory Turnovers คืออะไร ทำไมจึงต้องวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจบางท่านอาจมีคำถามนี้อยู่ในใจ วิเคราะห์แล้วดีอย่างไร