📍ค้นหา Insight ด้วย Sales and Inventory Intelligence 💥

💡 Sales and Inventory Intelligence เป็นการรวบรวมความต้องการจากผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้เกิดเป็นระบบรายงานการขาย และรายงานคลังสินค้าอัจฉริยะ เพื่อให้ได้รายงาน และโมเดล ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ให้สามารถวิเคราะห์ ค้นหา Insights นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆ ลูกค้ากลุ่มไหน พื้นที่ไหนที่เราควรโฟกัส  ถ้ารายงานของระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่ตอบโจทย์หรือไม่ตรงกับความต้องการ แล้วผู้บริหารหรือพนักงานต้องมาทำรายงานบ่อยๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล insight คุณสูญเสียเวลาไปกับการทำรายงานแต่ละวัน แต่ละเดือนมากน้อยแค่ไหน แล้วได้ผลลัพธ์ของการทำงานนั้นๆ หรือไม่  ถ้ายังไม่ได้ผลลัพธ์ !!! R&D BI สามารถช่วยแก้ปัญหาของคุณได้นะคะ ให้เราช่วยแนะนำแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อมาใช้ประมวลผล สร้างโมเดล และจัดทำรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจของคุณ ให้คุณไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำรายงาน ทำโมเดล ทำให้คุณมีเวลามาวิเคราะห์ข้อมูลที่พร้อมให้วิเคราะห์ได้ทันที เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับธุรกิจ ให้สามารถบริหารจัดการ การขาย คลังสินค้าได้ง่ายขึ้น เพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัท อาร์…

ตัดสินใจในธุรกิจอย่างไรให้เฉียบคม

การตัดสินใจในธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ในการสร้างความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจการตัดสินใจที่เฉียบคม ภายใต้ข้อมูล ความเชื่อมั่นและมั่นใจของเจ้าของหรือผู้บริหารธุรกิจ สามารถนำพาธุรกิจให้เติบโตและประสบความสำเร็จ ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันตลอดเวลา