การสร้างระบบ Business Intelligence / Business Analytics / Big Data Analytics

ปัญหาหลักๆ ของหลายๆ องค์กร ในการจัดทำระบบ Business Intelligence : BI / Business Analytics : BA / Big Data Analytics ก็คือไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร วันนี้จึงมาแนะนำ เพื่อให้เห็นแนวทาง และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงเจ้าของธุรกิจ ผู้ถือหุ้นของแต่ละองค์กรค่ะ หากสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ