👩🏻‍💻 5 ขั้นตอนในการนำข้อมูลไปใช้งาน📊

Step-1 การเก็บรวบรวมข้อมูล💡เราต้องรู้ว่า เราจะเก็บข้อมูลอะไรที่ใช้ประโยชน์กับธุรกิจของเรา ควรเก็บให้ตรงกับเป้าหมายของผู้ใช้งาน อย่างเช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้า และสำหรับความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญมาก ควรมีมาตรการไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล รวมถึงกำหนดนโยบายการใช้งานให้เหมาะสมกับระดับของผู้ใช้ข้อมูล Step-2 บันทึกประมวลผล💡หลังจากได้ฐานข้อมูลมาแล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณค่าและมีประโยชน์สำหรับธุรกิจอย่างแท้จริง แน่นอนว่า หลายครั้ง ข้อมูลอาจจะยังไม่สามารถใช้ได้โดยตรง ต้องมีประมวลผลจัดระเบียบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน การประมวลผลจึงเป็นวิธีการนำข้อมูล (Data) กลายสภาพเป็นสารสนเทศ (Information) ที่มีประสิทธิภาพและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ Step-3 สร้างโมเดลสร้าง/รายงาน💡หลังจากประมวลผล ก็นำข้อมูลไปใช้งาน โดยสรุปผลให้ทางทีมต่างๆได้เห็นที่ถูกต้องและเป็นภาพเดียวกัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการทำงานของฝ่ายนั้น ยิ่งมีการลงทุนในการพัฒนาด้านข้อมูลขององค์กร จะเป็นการลับคมให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้ข้อมูลมีมูลค่าเพิ่ม ช่วยเพิ่มผลลัพธ์หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง Step-4 การวิเคราะห์💡การวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล เราสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุป และนำเสนอ ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel, Power BI โดยในโปรแกรมเราสามารถนำข้อมูลมาจัดทำเป็นสรุปที่เข้าใจง่าย และสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าองค์กรมีปัญหาตรงไหน พัฒนาอะไรได้บ้าง Step-5 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์💡หลังจากองค์กรมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันและให้พนักงานทุกฝ่ายในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เท่าทันกับภาวการณ์แข่งขัน ค้นหาตัวแปรหลัก ส่งสัญญาณให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าหรือบริการตอบโจทย์ผู้บริโภค อันจะนำมาซึ่งชัยชนะในการแข่งขันการตลาดและสร้างกำไรในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจของทุกฝ่ายในองค์กร…

📝กำหนดกลยุทธ์ยังไงให้ไปถึงเป้าหมาย🎯

รายงานที่มีตรงกับความต้องการหรือไม่ค่ะ ?มีปัญหาในการรอพนักงานจัดทำรายงานมาให้นานแค่ไหน ? การจะวิเคราะห์ข้อมูลได้ ต้องมีการเก็บ รวบรวม บันทึก ประมวลผล สร้างโมเดล สร้างรายงาน ซึ่งต้องรู้ว่าจะต้องเก็บอะไร ไปใช้ทำอะไร เพื่ออะไรหลังจากผู้บริหารเห็นข้อมูลแล้ว สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้ใช่ไหมค่ะ หลังจากนั้น ผู้บริหารถึงจะไปกำหนดกลยุทธ์ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มยอดขาย 📈 เพิ่มกำไร 📈 ลดสต๊อกสินค้าสิ่งเหล่านี้คุณสูญเสียโอกาส และเพิ่มความเสี่ยงในการตัดสินใจมากแค่ไหน เสียทั้งเงิน เวลา แล้วได้ผลลัพธ์หรือไม่ ? R&D BI เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑี่ชื่อว่า✨“ระบบรายงานการขายอัจฉริยะ” และ “ระบบรายงานคลังสินค้าอัจฉริยะ”✨เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ สามารถบริหารจัดการ การขาย คลังสินค้าได้ง่ายขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ✅ระบบรายงานการขายอัจฉริยะ มีการทำงาน ดังนี้1.วิเคราะห์ ภาพรวมการขาย กำไรขาดทุน Top/Bottom ค่าเฉลี่ยยอดขายแต่ละสาขา2.วิเคราะห์ แนวโน้ม การเติบโตของสินค้า/แบรนด์ กลุ่มสินค้า ที่มีปัญหา ผลิตภัณฑ์ดาวรุ่งพุ่งแรง3.วิเคราะห์ พฤติกรรมลูกค้า กลุ่มลูกค้า ลูกค้าเก่า ใหม่ ยอดขายต่อบิล…

📌วางแผนและปรับปรุงธุรกิจได้อย่างแม่นยำและตรงเป้าหมาย ด้วยกราฟของ Power BI

Power BI เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขายได้อย่างละเอียดและง่ายดาย ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบต่างๆ เช่น ระบบ CRM, ERP หรือฐานข้อมูลอื่นๆ ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานและแดชบอร์ดที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของยอดขายในช่วงเวลาต่างๆ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ค้นหา Insight ได้อย่างชัดเจน ✨ตัวอย่างกราฟการขาย 1.Heat Map 2.Waterfall Chart 3.KPI (Key Performance Indicator) 4.Scatter Char 5.Tree Map เพิ่มเติม : ลําดับชั้นแต่ละระดับจะแสดงด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีที่เรียกว่า “โหนดสาขา” แต่ละสาขามีสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กที่เรียกว่า “โหนดใบ” Power BI ใช้ค่าหน่วยวัดเพื่อกําหนดขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าสําหรับสาขาและใบ 6.Decomposition Tree 7.Smart Narrative 8.Gauge Chart 9.DAX (Data Analysis Expressions) เพิ่มเติม : อีกทั้งในการเรียนรู้วิธีการสร้างสูตร DAX ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลของคุณ เมื่อคุณได้รับข้อมูลที่คุณต้องการคุณสามารถเริ่มแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่แท้จริงที่ส่งผลกระทบต่อกําไรของคุณ แน่นอนว่า Power BI…

📍ค้นหา Insight ด้วย Sales and Inventory Intelligence 💥

💡 Sales and Inventory Intelligence เป็นการรวบรวมความต้องการจากผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้เกิดเป็นระบบรายงานการขาย และรายงานคลังสินค้าอัจฉริยะ เพื่อให้ได้รายงาน และโมเดล ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ให้สามารถวิเคราะห์ ค้นหา Insights นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆ ลูกค้ากลุ่มไหน พื้นที่ไหนที่เราควรโฟกัส  ถ้ารายงานของระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่ตอบโจทย์หรือไม่ตรงกับความต้องการ แล้วผู้บริหารหรือพนักงานต้องมาทำรายงานบ่อยๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล insight คุณสูญเสียเวลาไปกับการทำรายงานแต่ละวัน แต่ละเดือนมากน้อยแค่ไหน แล้วได้ผลลัพธ์ของการทำงานนั้นๆ หรือไม่  ถ้ายังไม่ได้ผลลัพธ์ !!! R&D BI สามารถช่วยแก้ปัญหาของคุณได้นะคะ ให้เราช่วยแนะนำแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อมาใช้ประมวลผล สร้างโมเดล และจัดทำรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจของคุณ ให้คุณไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำรายงาน ทำโมเดล ทำให้คุณมีเวลามาวิเคราะห์ข้อมูลที่พร้อมให้วิเคราะห์ได้ทันที เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับธุรกิจ ให้สามารถบริหารจัดการ การขาย คลังสินค้าได้ง่ายขึ้น เพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัท อาร์…

✨การประยุกต์ใช้ระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อให้องค์กรเติบโตแบบก้าวกระโดดและได้ผลลัพธ์!

ในยุคปัจจุบันข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้บริหาร เจ้าของสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ การมีเครื่องมือที่ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกบริษัท โดยเฉพาะบริษัทที่ต้องการเติบโตแบบก้าวกระโดด สามารถช่วยให้บริษัทเหล่านี้บรรลุเป้าหมายได้ ถ้าวิเคราะห์ข้อมูลเป็น และตัดสินใจได้ถูกต้อง จะทำให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  การจะวิเคราะห์ข้อมูลได้ ต้องมีการเก็บ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลที่ควรจะเก็บ และมีคนประมวลผล สร้างรายงาน ซึ่งต้องรู้ว่าจะต้องเก็บข้อมูลอะไร ไปใช้ทำอะไร เพื่ออะไร จากนั้นค่อยสร้างรายงาน ก่อนสร้างรายงาน ถ้ามีผู้บริหารรู้และสามารถบอกได้ว่าต้องการอะไร จะวัดอะไรบ้าง ผู้สร้างรายงานจะสามารถสร้างรายงานได้แบบที่ผู้บริหารต้องการ แต่ถ้าไม่มีใครบอก ผู้สร้างอาจจะสร้างในแบบที่เค้าคิดเอาเอง ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริหารต้องการก็ได้ ผู้สร้างรายงานต้องรู้ว่าจะสร้างกราฟแต่ละแบบทำอย่างไร จะเขียนสคลิปต์อย่างไร ทำแบบไหนได้บ้าง ต้องดูแลระบบฐานข้อมูล ดูแลเครื่องเซริ์ฟเวอร์ หรือคลาวน์    การประยุกต์ใช้ระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะให้เกิดประสิทธิภาพและตรงจุดมุ่งหมายได้ จะต้องรวบรวมข้อมูล เก็บและนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล สร้างรายงานและแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย สามารถติดตาม KPI และตัดสินใจโดยอ้างอิงจากสารสนเทศ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรเติบโตได้ และประสบความสำเร็จในตลาดแม้มีการแข่งขันกันสูง การประยุกต์ใช้ระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะให้เกิดประโยชน์ เช่น ✅1. การเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายแหล่งและการวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทที่ทำธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง มักขายสินค้าหลายช่องทาง มีข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ จากหลายๆ แผนก/ฝ่าย ต้องเก็บข้อมูลการขายในแต่ละช่องทาง ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า…

🕵️‍♀️เข้าใจธุรกิจด้วย Value Chain Model🧐

🔧ในการเลือก Value Chain Model มาเป็นจุดเริ่มต้น ให้เข้าใจว่า…ถ้าเราจะนำ Business Analytics/Big Data Analytics ไปช่วยแก้ปัญหา หรือ พัฒนาปรับปรุงธุรกิจ จะเริ่มจากจุดไหนดี📝Value Chain Model เป็น Framework ที่ใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรมภายในองค์กรว่ากิจกรรมไหนที่เราจะเลือกขึ้นมาพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ (Value Add) 💡หลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Value Chain หรือ ห่วงโซ่คุณค่า กันมาบ้าง แต่ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำมาพัฒนาธุรกิจ เพราะนอกจากการจัดการที่ดีแล้ว การบริหาร Value Chain ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ควรนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ และสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 💡การนำ Business Analytics/Big Data Analytics เพื่อหา Value Chain ในองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งการวิเคราะห์นี้ช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เปรียบเสมือนกับเราได้ตัดส่วนที่ไม่จำเป็น และเพิ่มขั้นตอนหรือกระบวนการที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้🧐 ดังนั้น บริษัท…

BUSINESS ANALYTICS เหมาะกับใคร?🧐

💡หากคุณไม่มีข้อมูลมากพอในการดำเนินธุรกิจและคิดพัฒนา BUSINESS ANALYTICS จะช่วยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ปัญหาในการจัดการการขายและคลังสินค้า 💡ถ้าคุณอยาก “เพิ่มรายได้” และ”ลดสินค้า​คงคลัง” ให้องค์กร คุณต้องดูอะไรบ้าง?1.คุณ​จะเพิ่มรายได้ได้อย่างไร2.คุณจะมีข้อมูลและวิธีติดตามประเมินผลอย่างไรในเรื่องนั้นๆถ้าไม่มี…คุณต้องทำอย่างไรเพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลได้ ถ้ามี…คุณเอาข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างหรือยัง ดังนั้น บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า ✨“ระบบรายงานการขายอัจฉริยะ” และ “ระบบรายงานคลังสินค้าอัจฉริยะ”✨เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ สามารถบริหารจัดการ การขาย คลังสินค้าได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ✅ระบบรายงานการขายอัจฉริยะการทำงาน ดังนี้1.วิเคราะห์ ภาพรวมการขาย กำไรขาดทุน Top/Bottom ค่าเฉลี่ยยอดขายแต่ละสาขา 2.วิเคราะห์ แนวโน้ม การเติบโตของสินค้า/แบรนด์ กลุ่มสินค้า ที่มีปัญหา ผลิตภัณฑ์ดาวรุ่งพุ่งแรง3.วิเคราะห์ พฤติกรรมลูกค้า กลุ่มลูกค้า ลูกค้าเก่า ใหม่ ยอดขายต่อบิล ยอดขายเฉลี่ยต่อบิล4.วิเคราะห์ พฤติกรรมการขายสินค้า สินค้าขายไม่ได้ ยอดขายลดลง5.วิเคราะห์ ทีมขาย พนักงานขาย สินค้าไหนขายได้บ้าง  ได้ตามเป้าหมายหรือไม่…

ตัดสินใจในธุรกิจอย่างไรให้เฉียบคม

การตัดสินใจในธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ในการสร้างความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจการตัดสินใจที่เฉียบคม ภายใต้ข้อมูล ความเชื่อมั่นและมั่นใจของเจ้าของหรือผู้บริหารธุรกิจ สามารถนำพาธุรกิจให้เติบโตและประสบความสำเร็จ ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันตลอดเวลา

การติดตั้ง Custom Visual บน Power BI Desktop

เมื่อกล่าวถึง Power BI Desktop หลายๆ ท่านน่าจะพอรู้ว่า โปรแกรม Power BI Desktop นั้น เป็นโปรแกรมด้าน Visual Analytics software ที่มี Visual หรือ กราฟ ให้เราเลือกใช้งานหลายรูปแบบ แต่บ่อยครั้งที่กราฟแบบ Standard visual (กราฟที่มากับตัวโปรแกรม) อาจไม่สามารถตอบรับกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน หรือ นักวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหานี้เราอาจแก้ไขโดยการใช้ Custom visual ของ Power BI มาทดแทนได้

แนะนำโปรแกรม Tableau Desktop Public Edition

เมื่อกล่าวถึง Software ทางด้าน BI หรือ Software ด้าน Visual Analytics โปรแกรม Tableau Desktop ก็น่าจะเป็นหนึ่งในชื่อที่หลายๆ คนกล่าวถึง เนื่องจากเป็น Software ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานในอันดับต้นๆ เลยก็ว่าได้ แต่การจะเข้าไปเรียนรู้การใช้งาน Tableau Desktop นั้น อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป เพราะตัวโปรแกรมนั้นทาง Tableau ให้เราทดลองใช้งานได้เพียง 14 วัน ซึ่งคงไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้ของผู้ใช้งานทั่วไป วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับ Tableau Desktop Public edition ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ Tableau ให้เราใช้งานได้ฟรี สามารถนำมาใช้ในการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมได้ เหมือนการใช้งาน Tableau Desktop ตัวปกติ มาดูกันว่า ตัวโปรแกรมมีอะไรให้ใช้งานได้บ้าง และมีข้อจำกัดย่างไร