7 แนวทางการแก้ปัญหาการขายสินค้าให้กับ Consumers หรือ B2C

ในปัจจุบันการขายสินค้าให้กับ Consumers หรือ B2C เป็นการขายแบบ Omni Channel ที่มีทั้งขายหน้าร้านสาขา และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เราพบว่าเจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหารธุรกิจมักจะมีปัญหาเหล่านี้ เราจึงรวบรวมปัญหาพร้อมแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาให้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณ