อบรมหลักสูตร Visual Analytics by Power BI Desktop II: 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร Visual Analytics by Power BI Desktop หลักสูตร 3 วัน ในวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร (ติด MRT กำแพงเพชร) หลักสูตรอลรมที่จะช่วยให้คุณเข้าใจการเตรียมข้อมูลสำหรับนำมาใช้งานกับ Power BI, การจัดการกับตารางข้อมูลที่นำเข้าโปรแกรม รวมถึงสามารถออกแบบและสร้าง Visualization ตามที่ต้องการได้