ความแตกต่างระหว่าง 4 หลักสูตร ที่ R&D BI จัดขึ้น

ความแตกต่างระหว่าง 4 หลักสูตร ที่ R&D BI เปิดอยู่ในขณะนี้ คือ 1. Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental) : BAT1-FD2 หลักสูตร 2 วัน2. Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced) : BAT2-SCM หลักสูตร 2 วัน3. Business Analytics/Big Data Analytics with Balanced Scorecard and Strategy Map (Advanced) : BAT3-BSC หลักสูตร 3 วัน =>…
Read more