การใช้งาน Tableau Public ตอนที่ 2

การใช้งาน Tableau Desktop Public edition ตอนที่ 2 (การปรับแต่งกราฟ)

บทความที่แล้วเราได้พูดถึงการใช้งานโปรแกรม Tableau Public แบบคร่าวๆ ซึ่งได้พูดถึงการนำเข้าข้อมูลสำหรับใช้งาน การสร้างกราฟแบบง่ายๆ และการอัพโหลด หรือ บันทึกไฟล์งานไปที่ Tableau Public cloud กันไปแล้ว ในวันนี้จะขอแนะนำเรื่องการปรับแต่งตัวกราฟ หรือ รายงานที่เราสร้างขึ้น ว่าเราสามารถปรับอะไรได้บ้าง เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้กับงานของตัวเองกันนะครับ

การใช้งาน Tableau Desktop Public Edition ตอนที่ 1 (การใช้งานเบื้องต้น)

จากบทความก่อนหน้านี้เราได้รู้จักกับ Tableau Public ไปแล้ว คราวนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน Tableau Public เบื้องต้น สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปกัน โดยในบทความนี้ จะกล่าวถึงขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลเข้ามาใน Tableau Public และการจัดการข้อมูลเบื้องต้น ไปจนถึงการสร้างกราฟ และ Dashboard อย่างง่าย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างรายงานจากข้อมูลที่ต้องการนะครับ