✨การประยุกต์ใช้ระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อให้องค์กรเติบโตแบบก้าวกระโดดและได้ผลลัพธ์!

ในยุคปัจจุบันข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้บริหาร เจ้าของสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ การมีเครื่องมือที่ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกบริษัท โดยเฉพาะบริษัทที่ต้องการเติบโตแบบก้าวกระโดด สามารถช่วยให้บริษัทเหล่านี้บรรลุเป้าหมายได้ ถ้าวิเคราะห์ข้อมูลเป็น และตัดสินใจได้ถูกต้อง จะทำให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  การจะวิเคราะห์ข้อมูลได้ ต้องมีการเก็บ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลที่ควรจะเก็บ และมีคนประมวลผล สร้างรายงาน ซึ่งต้องรู้ว่าจะต้องเก็บข้อมูลอะไร ไปใช้ทำอะไร เพื่ออะไร จากนั้นค่อยสร้างรายงาน ก่อนสร้างรายงาน ถ้ามีผู้บริหารรู้และสามารถบอกได้ว่าต้องการอะไร จะวัดอะไรบ้าง ผู้สร้างรายงานจะสามารถสร้างรายงานได้แบบที่ผู้บริหารต้องการ แต่ถ้าไม่มีใครบอก ผู้สร้างอาจจะสร้างในแบบที่เค้าคิดเอาเอง ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริหารต้องการก็ได้ ผู้สร้างรายงานต้องรู้ว่าจะสร้างกราฟแต่ละแบบทำอย่างไร จะเขียนสคลิปต์อย่างไร ทำแบบไหนได้บ้าง ต้องดูแลระบบฐานข้อมูล ดูแลเครื่องเซริ์ฟเวอร์ หรือคลาวน์    การประยุกต์ใช้ระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะให้เกิดประสิทธิภาพและตรงจุดมุ่งหมายได้ จะต้องรวบรวมข้อมูล เก็บและนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล สร้างรายงานและแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย สามารถติดตาม KPI และตัดสินใจโดยอ้างอิงจากสารสนเทศ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรเติบโตได้ และประสบความสำเร็จในตลาดแม้มีการแข่งขันกันสูง การประยุกต์ใช้ระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะให้เกิดประโยชน์ เช่น ✅1. การเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายแหล่งและการวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทที่ทำธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง มักขายสินค้าหลายช่องทาง มีข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ จากหลายๆ แผนก/ฝ่าย ต้องเก็บข้อมูลการขายในแต่ละช่องทาง ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า…