การติดตั้ง Custom Visual บน Power BI Desktop

เมื่อกล่าวถึง Power BI Desktop หลายๆ ท่านน่าจะพอรู้ว่า โปรแกรม Power BI Desktop นั้น เป็นโปรแกรมด้าน Visual Analytics software ที่มี Visual หรือ กราฟ ให้เราเลือกใช้งานหลายรูปแบบ แต่บ่อยครั้งที่กราฟแบบ Standard visual (กราฟที่มากับตัวโปรแกรม) อาจไม่สามารถตอบรับกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน หรือ นักวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหานี้เราอาจแก้ไขโดยการใช้ Custom visual ของ Power BI มาทดแทนได้