การตีความและการประยุกต์ใช้งาน กราฟใยแมงมุม หรือ Radar Chart

บทความนี้ว่าด้วยการแปลผล การตีความหมายจากกราฟใยแมงมุม หรือ Radar Chart ตัวอย่างการแปลผล การตีความหมายจากกราฟใยแมงมุม หรือ Radar Chart เช่น Competency ของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/สินค้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง