การตีความและการประยุกต์ใช้กราฟใยแมงมุม หรือ Radar Chart

บทความนี้ว่าด้วยการแปลผล การตีความหมายจากกราฟใยแมงมุม หรือ Radar Chart บางท่านอาจจะยังไม่เคยใช้เลย ด้วยเพราะไม่ทราบว่าใช้ทำอะไรได้บ้าง และไม่ทราบว่าจะตึความยังไง เมื่อเห็นผลลัพธ์ออกมาแล้ว และหลายๆ ท่านก็มักจะเลือกใช้กราฟแบบเดิมๆ เช่น กราฟแท่ง (Column Chart) กราฟวงกลมหรือ Pie Chart กราฟเส้น (Line Chart)