Visual Analytics by Tableau Desktop I

You are here:
On Site & Live Training

Visual Analytics by Tableau Desktop I:
2 Day Training

หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Tableau Desktop ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การปรับแต่งข้อมูล การสร้างและกำหนด Data Model สำหรับใช้ในการทำReport รวมถึงการสร้าง Report ในรูปแบบ Visual Analytics Report เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการจัดทำรายงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การอบรม

– ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานโปรแกรม Tableau Desktop ได้
– ผู้เข้าอบรมสามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้
– ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการข้อมูล เพื่อสร้างเป็น Data Model เพื่อนำไปใช้งานได้
– ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้
– ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลของรายงาน เพื่อการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง Visual Analytics ได้
– ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแดชบอร์ดตามที่กำหนด และแชร์รายงานให้เพื่อนร่วมงานได้

เหมาะสำหรับ

บุคคล, หน่วยงาน หรือ องค์กร ที่ต้องการเรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานเครื่องมือ เพื่อสร้างรายงานทางธุรกิจในรูปแบบ Visual Analytics

ระยะเวลาการอบรม

12 ชั่วโมง (หลักสูตร 2 วัน)

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

มีความเข้าใจขั้นพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม Microsoft Excel

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม Notebook ที่ติดตั้งโปรแกรม Tableau Desktop (สามารถ Download เวอร์ชันทดลองใช้งานได้จาก tableau.com) หรือ ใช้ Tableau Desktop Public edition แทนได้ (ยังไม่มี License ก็เรียนได้ครับ)

*กรณีติดตั้ง Tableau Desktop แบบทดลองใช้งาน จะสามารถใช้ได้เพียง 14 วัน ควรเผื่อระยะเวลาเพื่อให้สามารถนำเครื่องมาใช้งานในวันอบรมได้ครับ

หัวข้อการฝึกอบรม

วันที่ 1

Introduction to Tableau Desktop

 • เข้าใจภาพรวมของโปรแกรม Tableau Desktop
 • การ Download และติดตั้งโปรแกรม
 • แนะนำส่วนประกอบของโปรแกรม
 • แนะนำข้อมูลตัวอย่างที่จะใช้ในการอบรม

Connect to Data Source

 • Connect Data Source
  • Connect to File & other
   • Excel, CSV, Text, PDF
   • File on Google Drive
   • File on OneDrive
  • Connect to SQL Server & SSAS
  • Adding another data source
  • Live & Extract connection
  • Edit data connection
 • Data Extracts
  • Create Extracts
  • Using Extracts
  • Refreshing Extracts
  • Changing data source
 • Data Source Filter
 • Save Workbook & Workbook type

Manage Data Model

 • Relationship
 • Join Type, Union
  • Join Type
  • Create Join & Union
 • Data Blending
  • What is Data Blending
  • Blend relationship
  • Create Data Blending
  • Swapping Primary & Secondary data sources
 • Managing Metadata
  • Dimension and Measure
  • Change Data Type
  • Manage Field

Tableau Report & Dashboard

 • พื้นฐานการสร้าง Visual ของ Tableau
 • การสร้าง Visual ด้วย Show Me
 • การจัดเรียงข้อมูล และการแสดงข้อมูลบน Visual
 • การจัดการ Worksheet
 • การสร้าง Common Visual
  • Table & Highlight Table Chart
  • Column & Bar Chart
  • Side by Side Column & Bar
  • Stacked Column & Bar
  • Line & Area Chart
  • Pie Chart
  • Score Card
 • การสร้าง Dual Axis Visual
  • Donut Chart
  • Combination Chart
  • Bar in Bar Chart
 • Visual Option
  • Chart Label
  • Chart tooltip
 • Tableau Filter
  • Create Filter
  • Interactive Filter
  • Context Filter
 • Tableau Dashboard
  • การสร้าง Dashboard บน Tableau Desktop
  • Device Layout Dashboard
  • การกำหนด Interactive ของรายงานบน Dashboard
 • การแชร์รายงานของ Tableau Desktop

วันที 2

Transform data by Tableau Desktop

 • Prepare Data by Tableau Desktop แนะนำการจัดการข้อมูลเบื้องต้นด้วย Tableau Desktop
  • Data Interpreter
  • Pivot
  • Metadata Grid
  • Split & Custom Split
  • Rename Field
  • Aliases Field
  • Create Group
 • Create Calculated Field

Tableau Calculations

 • Basic Calculation
  • Row level Calculation
  • Aggregate Calculation
 • Table Calculation

Power up your report

 • การสร้าง Custom KPI card
 • การสร้าง Custom Label
 • การสร้าง Custom Tooltip
 • Basic Color Conditional
  • การใช้งาน Mark card Color
  • การสร้าง Dynamic Color สำหรับ Bar & Column Chart
 • แนะนำการใช้งาน Analytics Pane
  • Trend line
  • Reference line
 • การสร้าง Custom Visual
  • Bullet Chart
  • Custom chart by Dual Axis
   • Line chart with Marker
   • Lollipop Chart

Tableau Cloud & Share report

*สามารถนำไปปรับใช้กับ Tableau Server ได้

 • แนะนำ Tableau Cloud
 • การ Publish รายงานไปยัง Tableau Cloud
 • การแก้ไขรายงานบน Tableau Cloud
 • การตั้งค่า การแจ้งเตือน การรีเฟรชรายงาน บน Tableau Cloud

Tableau Public

 • แนะนำ Tableau Public
 • การสมัครใช้งาน (สำหรับท่านที่ยังไม่มี)
 • การ Publish รายงานไปยัง Tableau Public ด้วย Tableau Desktop
 • การแก้ไขรายงานบน Tableau Public
 • การตั้งค่าของ Public Server เพื่อกำหนดการแสดงข้อมูล
 • การแชร์รายงานจาก Tableau Public

Download PDF version

ผู้สอน

เกียรติพงษ์ ได้การ (Profile)
Senior BI Developer

รูปแบบการอบรม

Public Training Schedule

รอบอบรมปี 2024 (คลิกที่วันที่ เพื่อลงทะเบียนรอบที่ต้องการ)

Jul Aug Sep

In-House Training

กรณีต้องการจัดการอบรมที่หน่วยงานของลูกค้า สามารถเลือกจัดได้ทั้งในรูปแบบ On-Site และ Live Training ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ info@rdbi.co.th หรือ กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใบเสนอราคา ได้จาก Link ด้านล่าง

หมายเหตุ

กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ทุกขั้นตอนที่ฝึกปฏิบัติจะมีตัวอย่างประกอบ พร้อมมีวิทยากรให้คำแนะนำตลอดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://rdbi.co.th/contact/
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ 
Line official Account: @rdbi
อีเมล์ sales@rdbi.co.th