Report Template Instructions

You are here:

ขั้นตอนการใช้งาน Demo Report Template

ข้อกำหนดการใช้งาน

 1. เมื่อลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ท่านจะได้รับ Link สำหรับเข้าใช้งาน Power BI Service (ที่เราเตรียมไว้) พร้อม Username, Password สำหรับเข้าใช้งาน 1 User
 2. รายงานที่ได้รับจะอยู่ในรูปแบบ Share Report สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถ Download ไฟล์รายงานไปใช้ต่อได้ (สามารถ Export ข้อมูลจากกราฟได้ตามปกติ)
 3. ไฟล์รายงานที่ได้รับจะยังไม่มีข้อมูลใดๆ (มีแค่โครงสร้างตารางเท่านั้น) ผู้ใช้งานต้องทำการอัพโหลดไฟล์ข้อมูลผ่าน Apps ที่เตรียมไว้ (โปรดดูขั้นตอนด้านล่าง)
 4. เมื่ออัพโหลดไฟล์ข้อมูลแล้ว จะสามารถเข้าไปดูรายงานได้ทันที (กด Refresh ได้จากหน้ารายงานโดยตรง) ในรายงานทดสอบ ไม่ได้ตั้งค่า Schedule Refresh
 5. ผู้ใช้งาน Demo จะสามารถใช้งานระบบได้ 15 วัน (นับจากวันที่เราจัดส่งข้อมูลให้) เมื่อครบกำหนดแล้ว จะไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ หากต้องการขยายระยะเวลา สามารถติดต่อได้ที่ sales@rdbi.co.th
 6. ข้อมูลที่อัพโหลดเข้ามาในระบบ จะแยกตามผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานอื่นมองเห็นข้อมูลได้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดสอบ ทางเราจะดำเนินการเคลียร์ข้อมูลทดสอบออกจากระบบให้ตามลำดับ
 7. ขั้นตอนการใช้งานในระบบทดสอบ เป็นเพียงขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจรูปแบบการทำงานของระบบรายงาน ในการใช้งานจริง สามารถปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลได้ตามความต้องการของลูกค้า เช่น เชื่อมกับฐานข้อมูล หรือ ไฟล์ข้อมูลของลูกค้าโดยตรง เป็นต้น

ขั้นตอนหลังจากที่ท่านส่งคำขอทดสอบระบบ

หลังจากที่ท่านส่งคำขอทดสอบระบบ ทางบริษัทจะดำเนินการเตรียมระบบสำหรับทดสอบรายงาน และจะส่งรายละเอียดกลับไปให้ท่านทาง Email ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ซึ่งข้อมูลที่ท่านจะได้รับประกอบด้วย (ส่งคำขอได้ที่ https://rdbi.co.th/demo-request/)

 1. บัญชีสำหรับเข้าใช้งาน Power BI service (จะเป็น Domain ของบริษัท) โดยเมื่อครบกำหนด ทางเราจะลบบัญชีนี้ออกจากระบบ (บัญชีนี้จะมี Service เฉพาะ Power BI เท่านั้น ไม่สามารถใช้งาน Email หรือ MS 365 ได้)
 2. Link สำหรับเข้าใช้งาน Sales Sample report (ในการใช้งานครั้งแรก จำเป็นต้องเข้าใช้งานผ่าน Link)
 3. Link สำหรับ Download ไฟล์ข้อมูลตัวอย่าง และ ไฟล์ Template สำหรับการอัพเดทข้อมูล
 4. ในการอัพเดทข้อมูล จะใช้การอัพเดทผ่าน AppSheet ซึ่งจะแชร์ให้ Email ที่ท่านระบุเอาไว้ (ต้องแน่ใจว่าสามารถ เข้าถึงเมลล์นี้ได้)

ทางเราจะจัดส่งข้อมูลให้ท่าน หลังได้รับคำขอภายใน 1-2 วันทำการ

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ

 1. เข้าไปที่ powerbi.com ให้ทำการ Login ด้วยบัญชีที่ทางเราจัดส่งให้ (บัญชี Power BI ทางเราจะสร้างแบบ Trial ให้ท่านได้ทดสอบเป็นการชั่วคราว)
 2. ในกรณีที่ระบบถามเรื่อง Account secure สามารถคลิก Skip setup ได้ ไม่ต้องระบุอะไร
 3. เมื่อเข้าระบบเรียบร้อย จะเห็นหน้าของ Power BI Service
 4. ไปที่เมนู Browse คลิกที่เมนู Shared with me จะพบรายชื่อ Report ที่ทางเราแชร์ให้ ซึ่งจะมีชื่อรายงานเป็น Sales Template Demo ตามด้วยชื่อผู้ใช้งาน คลิกที่ชื่อรายงานที่ต้องการ
 5. จะพบหน้า Setup ของระบบรายงาน ดังภาพภาพตัวอย่าง
 6. กรณีครบกำหนดระยะเวลาทดสอบ เมนูในส่วนการจัดการข้อมูล และการเข้าดูรายงานจะถูกปิด (ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งาน)
 7. เมนูการใช้งานของหน้า Setup
 8. เมื่อคลิกเข้าดูหน้ารายงาน (Go to your report) จะพบว่าในหน้ารายงานไม่มีข้อมูลอยู่ ทางผู้ใช้งานต้องอัพโหลดข้อมูลเข้ามาก่อน
 9. กลับไปที่หน้า Setup โดยคลิกที่ปุ่ม Setup บนเมนู 
 10. ก่อนการอัพเดทข้อมูล ผู้ใช้งานต้องเตรียมไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ csv file โดยสามารถศึกษาขั้นตอนได้จากหน้า Download Sample file หรือไปที่ ขั้นตอนการอัพเดท Data source
 11. เมื่อเตรียมไฟล์ข้อมูลเรียบร้อย ให้คลิกที่ปุ่ม Manage your data
 12. ระบบจะเปิดหน้า Apps สำหรับจัดการข้อมูล ดังภาพ
 13. เข้าไปที่เมนู Input / Update Data จะพบหน้าแสดงรายการข้อมูล (ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูล)
   
 14. กรณีต้องการอัพโหลดข้อมูลทีละรายการ สามารถคลิกที่ปุ่ม Add
 15. ระบบจะแสดง Form สำหรับกรอกข้อมูล เมื่อกรอกเรียบร้อย คลิกที่ Save เพื่อบันทึกข้อมูล
 16. กรณีต้องการอัพโหลดข้อมูลจากไฟล์ที่เตรียมไว้ ให้คลิกที่ปุ่ม Upload file
 17. คลิกที่ปุ่ม Upload file
 18. จากนั้นเลือกไฟล์ข้อมูลที่เตรียมไว้ จากนั้นคลิก Open (เมื่อคลิกแล้วระบบจะเริ่มทำการอัพโหลดข้อมูลทันที)
 19. ระบบจะแจ้งว่า กำลังอัพโหลดข้อมูล ระยะเวลาในการอัพโหลดจะขึ้นกับปริมาณข้อมูลว่ามีมากแค่ไหน แนะนำให้แบ่งไฟล์ออก แล้วทยอยอัพเดทนะครับ
 20. เมื่ออัพโหลดเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปให้ดังภาพ ให้คลิก OK
 21. จะเห็นว่า ในหน้า Apps จะเห็นรายการข้อมูลที่เราอัพโหลดเข้าไปดังภาพ
 22. สามารถอัพโหลดไฟล์อัพโหลดไฟล์เพิ่มได้ตามต้องการ (ระบบจะเช็คข้อมูลจากคอลัมน์ Row ID และ Order ID หากซ้ำกัน จะถือว่าเป็นการอัพเดทข้อมูล)
 23. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลบางรายการ สามารถคลิกที่รายการข้อมูลนั้นๆ เพื่อเปิดหน้าต่างย่อย จะเห็นปุ่ม Edit อยู่มุมบนขวามือ คลิกเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ
 24. ในกรณีต้องการอัพเดทข้อมูลหลายๆ รายการ สามารถแก้ไขที่ตัวไฟล์ csv แล้วนำไฟล์ดังกล่าว มาอัพโหลดเข้าไปในระบบอีกครั้ง ระบบจะยึดตาม Row ID และ Order ID ในการอ้างอิงข้อมูล หากตรงกัน คำสั่งจะเปลี่ยนอัพเดทแทน
 25. เมื่ออัพเดทข้อมูลแล้ว ให้กลับไปที่หน้ารายงาน Power BI คลิกที่ Go to your report
 26. ตามปกติ ผู้ใช้งานสามารถ Refresh ข้อมูลบน Report โดยคลิกที่ปุ่ม Refresh บนหน้ารายงาน
 27. หากข้อมูลยังไม่อัพเดท หรือไม่มีข้อมูลใหม่เข้ามา ให้ไปที่หน้า Setup แล้วคลิกที่ปุ่ม Refresh Data Source (ปกติจะทำเฉพาะครั้งแรกที่อัพโหลดข้อมูลเข้าระบบ)
 28. คลิกแล้วรอจนกว่าระบบจะทำงานเสร็จ (ข้อความบนปุ่มจะเปลี่ยนเป็น Triggered)
 29. จากนั้นให้ทำการคลิกที่ปุ่ม Refresh ของหน้ารายงาน Power BI อีกครั้ง เพื่ออัพเดทข้อมูล (ข้อมูลควรแสดงบนหน้ารายงาน หากติดปัญหา สามารถแจ้งที่ support@rdbi.co.th ได้ครับ)
 30. ท่านสามารถดูหน้ารายงานต่างๆ ได้จากปุ่มเมนูด้านข้าง
 31. หรือคลิกจากเมนูด้านบนของหน้ารายงาน
 32. ผู้ใช้งานสามารถทดสอบการเพิ่มข้อมูล และเพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลบนหน้ารายงานได้ตามต้องการ

Download PDF

คำแนะนำการใช้งาน Power BI report