Sales & Inventory Intelligence

You are here:

Increate the Potential of Your Company with RDBI Dashboards.

ปัจจุบันข้อมูลเป็นหัวใจหลักของทุกธุรกิจ องค์กรใดที่เก็บข้อมูลสามารถวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลออกมาเป็น report/Dashboards และสามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที มักได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าคู่แข่งเสมอ
ส่งผลให้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจน วิเคราะห์การขาย ลูกค้า ยอดขาย ช่องทางการขาย การสต๊อกสินค้า การโยกย้ายสินค้า ทำให้ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ตั้งแต่วันนี้
R&D BI การันตีผลลัพธ์จากการใช้งาน BIZ Intelligence
ลดความเสี่ยงจากการทำโครงการ
เห็นผลลัพธ์ตั้งแต่เดือนแรก ROI > 200% แน่นอน

Why Sales and Inventory Intellgence

มีมุมมองและตัวชี้วัดสำคัญ

ภายในรายงานจะแสดงผล KPI สำคัญของรายงาน ให้ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบข้อมูลสำคัญจากรายงานได้ทันที

สามารถตัดสินใจได้ทันที

เมื่อทำการเชื่อมต่อกับข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลจะถูกแปลงให้เป็นรายงาน เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ทันที

ประหยัดเวลาในการจัดทำระบบ

ด้วย Report Template ของเราจะช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ได้โดยใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบน้อยกว่าการพัฒนาระบบแบบโครงการกว่า 50% ลดความเสี่ยงในการทำโครงการด้วย

กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบนรายงานได้ตามต้องการ

Report template จาก Power BI ดีอย่างไร.

Power BI เป็น Solution ด้วย Business Analytics ของ Microsoft มี Feature ในการสร้างและนำเสนอข้อมูลธุรกิจที่ยอดเยี่ยม เราจึงเลือกใช้ Power BI ในการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจของคุณ เพื่อให้คุณเข้าถึง Insight ของข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

รองรับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

Power BI สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ทั้ง File และ Database รวมไปถึงระบบ Cloud service ต่างๆ

เข้าถึงข้อมูลรายงานได้สะดวก

สามารถเข้าดูรายงานได้สะดวก โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านทาง Web browser และ Power BI Mobile

ระบบรายงานอัตโนมัติ

สามารถอัพเดทข้อมูลบนรายงานได้อัตโนมัติ สามารถกำหนดเวลาในการอัพเดทข้อมูลให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรได้ตามเหมาะสม

Retail Sales Report template.

Template รายงานสำหรับใช้วิเคราะห์และบริหารภาพรวมของการขายสินค้า โดยสามารถดูข้อมูลแยกตาม กลุ่มลูกค้า, กลุ่มสินค้า รวมไปถึงแยกตามกลุ่มของพนักงานขาย มองภาพรวมของข้อมูลและ ลงรายละเอียดต่างๆ ได้

จุดเด่นของ Sales Report

Dashboard สำหรับงานขายสินค้า ที่มาพร้อมการแสดงผลของ KPI สำคัญ กราฟ วิเคราะห์ข้อมูลได้หลายมุมมอง ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหา Insight ของข้อมูลงานได้สะดวก และรวดเร็ว

ตัวช่วยในการวิเคราะห์ยอดขาย

สามารถดูภาพรวมของยอดขาย เปรียบเทียบข้อมูล เพื่อดูแนวโน้มและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของงานขายได้ตามต้องการ สามารถเรียกดูข้อมูล ณ ช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามต้องการ

วิเคราะห์ลูกค้าของคุณ

สามารถดูรายละเอียดของยอดขายแยกตามกลุ่มลูกค้า และช่องทางการขายได้ เรียกดูข้อมูล Top, Bottom Customer ได้ตามต้องการ

วิเคราะห์สินค้าของคุณ

สามารถดูรายละเอียดของยอดขายแยกตามกลุ่มและหมวดหมู่ของสินค้าได้ตามต้องการ ช่วยในการหาสินค้าที่เป็น Hero Product รวมถึงแนวโน้มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของพนักงาน

สามารถดูรายละเอียดของยอดขายแยกตามกลุ่มของพนักงานขาย ได้ตามต้องการ

Inventory Report template.

Template รายงานสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณสินค้าคงคลังและการจัดการคลังสินค้า สามารถแยกตามสถานที่หรือประเภทสินค้าตามที่ต้องการได้ ช่วยในการตรวจสอบและจัดการปริมาณคงเหลือในแต่ละคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของ Inventory Report

Dashboard สำหรับงานบริหารคลังสินค้า ที่มาพร้อมการแสดงผลของ KPI สำคัญ กราฟ วิเคราะห์ข้อมูลได้หลายมุมมอง ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหา Insight ของข้อมูลงานได้สะดวก และรวดเร็ว

วิเคราะห์ภาพรวมของคลังสินค้า

สามารถดูภาพรวมของคลังสินค้า แสดงตัวเลขได้ทั้งปริมาณและมูลค้าสินค้าคงเหลือ แยกตามสถานที่จัดเก็บ และประเภทของสินค้า

วิเคราะห์ Inventory Turnover Ratio

สามารถวิเคราะห์อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ แยกตามสถานที่จัดเก็บ และประเภทของสินค้า

วิเคราะห์สินค้า Dead Stock

สามารถวิเคราะห์สินค้า Dead Stock เพื่อนำไปบริหารจัดการตามความเหมาะสมได้ทันที

ตัวช่วยในการเติมสินค้า

สามารถเรียกดูรายการสินค้า Out of Stock ของแต่ละคลังสินค้า และตรวจหาสินค้าที่มีความต้องการ ว่ามีอยู่ที่คลังใดบ้าง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการตามความเหมาะสม

Template Report Plan.

อัตราค่าบริการสำหรับการใช้งาน Template report จะขึ้นกับจำนวนหน้าที่ต้องการใช้งาน และแหล่งข้อมูลที่เลือกใช้ (ราคาที่ระบุ ยังไม่รวมค่าบริการในการเตรียมข้อมูล)สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ sales@rdbi.co.th

Package Sales Basic

แสดงรายงาน 5 หน้า จากที่มีอยู่ใน Template
฿ 9,900 /เดือน
 • รายงาน Retail Sales จำนวน 5 หน้า
 • ใช้ Excel เป็นแหล่งข้อมูล
 • Power BI license จำนวน 3 license
 • รองรับการอัพเดทรายงานอัตโนมัติ

Package Sales Pro 1

ได้รายงานครบทุกหน้าใน Sales report Template
฿ 15,900 /เดือน
 • เข้าถึงหน้ารายงานได้ครบทุกหน้าใน Retail Sales template
 • Feature หลักเหมือน Sales Basic

Package Sales Pro 2

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า
฿ 29,900 /เดือน
 • Feature เหมือน Sales Pro 1
 • ใช้ Database ของลูกค้าเป็นแหล่งข้อมูล

Inventory Pro 1

Package เริ่มต้น
฿ 14,900 /เดือน
 • เข้าถึงหน้ารายงานได้ครบทุกหน้า
 • ใช้ Excel เป็นแหล่งข้อมูล
 • Power BI license จำนวน 3 license
 • อัพเดทรายงานอัตโนมัติ

Inventory Pro 2

เชื่อมต่อกับ Database เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
฿ 28,900 /เดือน
 • Feature พื้นฐาน เหมือนกับ Pro 1
 • ใช้ Database เป็นแหล่งข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย

หากคุณไม่พบคำตอบที่ต้องการ สามารถสอบถามเราได้โดยตรงที่ info@rdbi.co.th, Tel. 064-798-4192 หรือ ติดต่อเราที่ Line @rdbi

แหล่งข้อมูลที่รองรับมีอะไรบ้าง?

ตัว Template สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ (ตามความสามารถของ Power BI) โดยทั่วไปมักจะเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลต่างๆ เช่น Microsoft SQL Server, MySql เป็นต้น รวมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลเช่น Excel file, Google Sheet, CSV file ลูกค้าสามารถเลือก Package ที่ต้องการ หรือ แจ้งความต้องการเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายได้

จำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบของข้อมูลก่อนหรือไม่?

เนื่องจากบริการนี้เป็นการใช้ Template Report ซึ่งรูปแบบและโครงสร้างของตารางข้อมูลจะถูกกำหนดรูปแบบเอาไว้แล้ว ดังนี้ ลูกค้าจำเป็นต้องปรับตารางข้อมูล หรือ ไฟล์ข้อมูลให้มีรูปแบบตรงกับที่ทางเรากำหนด จึงจะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้

หากลูกค้าไม่มีทีม IT ที่จะมาช่วยจัดการข้อมูล ต้องทำอย่างไร?

ทางบริษัท R&D BI มีบริการจัดการข้อมูลให้สามารถนำมาเชื่อมต่อกับ Template รายงานของเราได้ โดยค่าใช้จ่ายจะขึ้นกับความยากง่ายของข้อมูลที่ลูกค้าจัดเก็บ (พิเศษ!! ช่วงเปิดตัว หากลูกค้าซื้อแพคเกจ 12 เดือน เรามีบริการจัดเตรียมข้อมูลของลูกค้าให้ฟรี (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากฝ่ายขาย))

แหล่งข้อมูลจะเก็บไว้ที่ใด?

กรณีเป็นระบบฐานข้อมูล สามารถใช้ฐานข้อมูล หรือ Server ที่ลูกค้ามีอยู่ได้ กรณีเป็นไฟล์ข้อมูล ต้องจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเปิดออนไลน์ได้ (เมื่อถึงเวลาการอัพเดทข้อมูล) หรือ จัดเก็บบน Cloud service ที่ลูกค้าสะดวกแทนได้

รายงานที่ได้ ลูกค้าสามารถปรับแต่งหน้ารายงานได้หรือไม่?

เนื่องจากระบบ Template Report จะเป็นการแชร์ Report ไปยังผู้ใช้งาน ซึ่งลูกค้าจะไม่ได้สิทธิ์ในการแก้ไขรูปแบบของรายงาน แต่สามารถส่งคำขอในการปรับปรุงแก้ไข มายังทีมพัฒนาได้

รายงานที่ได้ สามารถกำหนดเวลาในการอัพเดทได้หรือไม่?

ลูกค้าสามารถแจ้งกำหนดเวลาที่ต้องการให้ Power BI Service ทำการอัพเดทข้อมูลได้ตามต้องการ โดยแจ้งรายละเอียดมาที่ทีมงานของเรา เพื่อทำการตั้งค่า Schedule Refresh โดยสามารถตั้งได้ 8 ครั้งต่อวัน (ห่างกันครั้งละ 30 นาที)

รายงานที่ได้ ลูกค้าสามารถ Export ข้อมูลได้หรือไม่ อย่างไรบ้าง?

ลูกค้าสามารถ Export ข้อมูลจากตัวกราฟได้ตามปกติ (จะได้ข้อมูลเป็น csv file) รวมทั้งสามารถ Export ตัว Dashboard เป็น PDF ไฟล์ หรือ PowerPoint ได้ แต่จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชัน Analyze in Excel ได้

รายงานที่ได้ รองรับการใช้งานบนมือถือหรือไม่?

รายงานจาก Template report เราทำการตั้งค่า Mobile Layout ให้เรียบร้อย ลูกค้าสามารถโหลด Power BI Mobile มาใช้งานร่วมกับ License ที่ให้ไปได้ตามปกติครับ

Power BI license ที่ได้มาพร้อมแพคเกจ สามารถอัพโหลดรายงานเพิ่มเข้าไปได้หรือไม่?

ลูกค้าสามารถนำ License ไปใช้งานได้ตามปกติ สามารถอัพโหลดรายงานเพิ่มเข้าไปที่ Power BI Service รวมทั้งแชร์รายงานไปยังทีมของลูกค้าได้ตามปกติ (เฉพาะรายงานที่ลูกค้าอัพโหลด หรือ Publish เองนะครับ)

Getting Connected With Us!

สนใจสั่งซื้อสินค้าและบริการ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม