ขอใบเสนอราคาบริการ Power BI Report Template

You are here:

ขอใบเสนอราคา Power BI Report Template

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

Quote Form Report Template Service

รายละเอียดการติดต่อ

ข้อมูลเบื้องต้น

ระบุชื่อแหล่งข้อมูลที่คาดว่าจะใช้งานกับ Report ของเรา
ระบุจำนวนผู้ใช้งานเบื้องต้น

เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ สามารถสอบถามได้ที่ 064-798-4192