Microsoft Power BI License

You are here:

Power BI เป็นเครื่องมือด้าน Business Intelligence ของทาง Microsoft ที่ใช้สำหรับการสร้างรายงานทางธุรกิจ เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กร เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลได้หลากหลาย สามารถสร้างเป็นระบบรายงานอัตโนมัติภายในองค์กรได้ และมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานในรูปแบบองค์กรที่ไม่สูงจนเกินไป (เริ่มต้นปีละ 4000 บาท ต่อ User)

คุณสามารถ Power BI ทดลองใช้งาน Power BI Desktop ได้ฟรี (ใช้งานได้ครบทุกฟีเจอร์) รวมถึงสามารถทดสอบการใช้งานระบบ Cloud ของ Power BI Service ได้ฟรี และยังสามารถเปิดทดลองใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ของทาง Microsoft ได้ถึง 60 วัน

Power BI License

ภาพรวมของ Power BI License และ Product ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงได้ดังภาพ

Power BI Desktop

ตัวโปรแกรม Power BI Desktop สามารถติดตั้ง และใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รองรับการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลครบตามฟีเจอร์ของโปรแกรม ผู้ใช้งานสามารถ Download มาทดลองใช้งานได้ที่ https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/ และ

Power Query Editor

เป็นเครื่องมือที่อยู่ภายใน Power BI Desktop สำหรับใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ต้องการนำเข้ามาใน Power BI หรือที่เรียกว่าการ ETL (Extract-Transform-Load) นั่นเอง Power Query เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูลของเราได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการปรับเปลี่ยน ชนิดของข้อมูล, โครงสร้างของตาราง, การแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยการแก้ไขทั้งหมด จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ ข้อมูลจากต้นทาง คุณจึงสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข ข้อมูลได้ตามต้องการ และที่สำคัญคุณสามารถใช้งาน Power Query Editor ได้ฟรีเช่นเดียวกับ Power BI Desktop

Power BI Service

ใช้ Power BI Service สำหรับนำรายงานไปเก็บไว้บน Service cloud เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลรายงานได้จากทุกที่

Power BI Free

สามารถจัดเก็บ และแสดงผลรายงานที่สร้างจาก Power BI Desktop ได้ สามารถแก้ไขตัวรายงาน รวมถึง Data model ได้ สามารถสร้างรายงานขึ้นใหม่บน Power BI Service ได้ รองรับการรีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติ สามารถใช้งานฟีเจอร์หลักๆ ได้ครบ มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรายงาน 10GB และตั้งค่าการรีเฟรชได้ 8 ครั้งต่อวัน ไม่สามารถแชร์รายงานให้คนอื่นได้ แต่สามารถแชร์ในรูปแบบ Public link ได้ (แต่ไม่แนะนำนะครับ ควรใช้กับข้อมูลที่สามารถเผยแพร่แบบสาธารณะได้เท่านั้น)

Power BI Pro

มีฟีเจอร์การทำงานทุกอย่างเหมือน Power BI Free แต่เพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการแชร์ข้อมูลรายงาน, การแชร์ Dataset, การตั้งค่าความปลอดภัยของรายงาน โดยจะมีพื้นที่เก็บข้อมูล 10GB (คูณด้วยจำนวนผู้ใช้งาน) และตั้งค่าการรีเฟรชข้อมูลได้ 8 ครั้งต่อวันเช่นกัน ทั้งนี้ Power BI Pro จะมีในชุด Microsoft 365 Enterprise 5 edition

Power BI Premium per User

มีฟังก์ชันเหมือน Power BI Pro โดยเพิ่มขีดความสามารถของ Cloud Server ให้สูงขึ้น ทั้งด้านประสิทธิภาพและพื้นที่จัดเก็บ (ได้เพิ่มเป็น 100GB) รองรับไฟล์รายงานขนาดใหญ่ รองรับการประมวลผลที่สูงขึ้น ตั้งค่าการรีเฟรชได้ 48 ครั้งต่อวัน แต่ในกรณีต้องการแชร์รายงาน ผู้ใช้งานต้องใช้ Premium per User เหมือนกันเท่านั้น

เปรียบเทียบ Power BI Free, Pro และ Premium per user

Compare Power-BI License

Power BI Premium per Capacity

บริการพื้นที่เก็บข้อมูลรายงานขนาดใหญ่ สำหรับผู้ใช้งานจำนวนมาก Service นี้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมี Power BI Pro (ยกเว้นคนที่อัพโหลดรายงานจำเป็นต้องใช้ Power BI Pro) รองรับไฟล์ขนาดใหญ่ (100GB) ตั้งค่าการรีเฟรชได้ 48 ครั้งต่อวัน มีให้เลือกหลายรุ่น ตามความต้องการขององค์กร

Power BI Embedded

เป็นบริการแบบ Platform-as-a-service (PaaS) บน Azure Cloud สำหรับผู้พัฒนาซอฟแวร์หรือ Application อิสระ เพื่อให้สามารถนำเอาความสามารถในการแสดงผลของ Visualization ของ Power BI เข้าไปรวมกับตัว Application ของนักพัฒนาได้ ทำให้สามารถแสดงผลของรายงานการทำงานผ่าน Power BI ได้เสมือนหนึ่งว่า ตัวรายงานของ Power BI เป็นส่วนหนึ่งของ Application ที่ผู้พัฒนาจัดทำขึ้น โดยที่ผู้ใช้งาน Application ไม่จำเป็นต้องรู้จัก หรือมี License ของ Power BI เพราะการเข้าถึงต่างๆ จะอยู่ภายใต้การทำงานของ Power BI Embedded และ API ที่เกี่ยวข้อง

Power BI Report Server

เป็นโปรแกรมสำหรับติดตั้งลงบนเครื่อง Server ขององค์กร ทำงานร่วมกัน Microsoft SQL Server สามารถจัดเก็บและแสดงผลรายงานจาก Power BI Desktop ได้ (ต้องใช้ Power BI Desktop RS) องค์กรสามารถระบุจำนวนผู้ใช้งานได้ตามต้องการ (ขึ้นกับ SQL Server) เหมาะสำหรับองค์กรที่ไม่ต้องการนำข้อมูลของตนไปกับเก็บบน Service ภายนอกองค์กร ก็สามารถเลือกใช้ Software ชุดนี้แทนได้

Power BI Report Server จะมีความสามารถในการแสดงหน้ารายงาน Power BI แต่ทำการแก้ไข หรือ ปรับปรุง Data model จำเป็นต้อง Download ไฟล์รายงานมาแก้ไขด้วย Power BI Desktop RS สามารถนำไฟล์ไปเปิดด้วย Power BI Desktop ปกติได้

Power BI Report Server จะมาพร้อม Microsoft SQL Server Enterprise edition + การรับประกัน Software

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://powerbi.microsoft.com/en-us/report-server/

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://rdbi.co.th/2020/12/all-about-power-bi-license/

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฟอร์มติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ http://bit/ly/rdbipage
Line official Account : @rdbi
อีเมล์ sales@rdbi.co.th