ขอใบเสนอราคา Get Quotation

ขอใบเสนอราคา Get Quotation

ต้องการให้บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด จัดสัมมนา / อบรม หัวข้อ Business Analytics / Big Data Analytics ณ องค์กรของท่าน
กรุณากรอกข้อมูลในฟอร์มด้านล่าง เมื่อเราได้รับข้อมูลแล้ว เราจะจัดทำใบเสนอราคาและส่งไปยัง Email ที่ระบุไว้

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-0022752 หรือ e-mail : training@rdbi.co.th

**หากท่านต้องการลงทะเบียน Public Seminar สามารถดูกำหนดการจัดสัมมนาได้ที่ https://rdbi.co.th/seminar-training-schedule/

รายละเอียดการติดต่อ

ข้อมูลที่สนใจ

ระบุจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมสัมมนา 1 Class เรารับไม่เกิน 25 คน