Sample Dashboard

You are here:
ตัวอย่างรายงานสถิตินักท่องเที่ยวของประเทศ: PBI Sample

ตัวอย่างรายงานจำนวนสถิตินักท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลต้นทางเป็น Excel หลายๆ ไฟล์มารวมกัน (เป็นไฟล์สรุปจำนวนนักท่องเที่ยว แยกตามปี) โดยใช้การ Get Data แบบ Folder เพื่อให้สามารถอัพเดทข้อมูลได้สะดวก โดยในรายงานจะแสดงจำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้ แยกตามกลุ่มภูมิภาคของประเทศ แยกดูข้อมูลตามปีที่ต้องการ โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี 2020-2022 รายงานชุดนี้มีการใช้ Field Parameter ในการเปลี่ยนค่าตัวเลขในรายงาน ให้สลับไปมาได้ ทำให้ในรายงาน 1 หน้า สามารถแสดงรายละเอียดของรายการข้อมูลได้หลายรายการ ตัวอย่างหน้ารายงานสถานการณ์การเข้าพักของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ตัวอย่างรายงาน…

Read article
งบประมาณแผ่นดิน 2563 : PBI Sample

ตัวอย่างรายงานแสดงรายละเอียดตัวเลขงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563 โดยข้อมูลต้นทางเป็นเอกสารเผยแพร่ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในรูปแบบ PDF โดยทางเรานำมาแปลงให้เป็น Excel โดยมีการตรวจทานแก้ไขตัวเลขให้มีความถูกต้องมากที่สุด (เนื่องจากยังมีข้อผิดพลาดของข้อมูลในหลายๆ จุด ที่ไม่อาจตรวจทานยแก้ไขได้ทั้งหมด ดังนั้นรายงานชุดนี้จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้นะครับ) นอกจากนี้ยังได้นำข้อมูลตัวเลขงบประมาณของปี 2562 เพิ่มเข้าไป เพื่อให้ได้ตัวเลขของงบประมาณในอดีตตั้งแต่ปี 2561 เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยในรายงานจะมีหน้าแรกที่ใช้เป็นหน้าแสดงเมนู เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้ารายงานอื่นๆได้สะดวกขึ้น ตัวอย่างหน้ารายงาน งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายได้ ภาครัฐ ไฟล์รายงาน ตัวอย่างรายงาน งบประมาณแผ่นดินปี 2563…

Read article
รายงานแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศไทย

ตัวอย่าง รายงานแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศไทย ข้อมูลชุดนี้ดึงมาจาก API ของเว็บ https://covid19.th-stat.com (ซึ่งปัจจุบันทางผู้พัฒนาได้หยุดการอัพเดทข้อมูลแล้ว) และใช้ Shape Map ในการแสดงผลในส่วนของแผนที่ ซึ่งช่วยให้เราสามารถแสดงเฉพาะขอบเขตของแผนที่เฉพาะในส่วนที่เราต้องการได้ ตัวอย่างหน้ารายงาน ตัวอย่างไฟล์รายงาน ตัวอย่างรายงาน ที่สามารถทดสอบการใช้งานได้ครับ สนใจบริการติดต่อฝ่ายขาย https://rdbi.co.th/contact/ สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ http://bit/ly/rdbipageLine official Account : @rdbiอีเมล์ sales@rdbi.co.th

Read article
Sales Sample Dashboard : TBD Sample

ตัวอย่างรายงาน Sales Report จาก Tableau Desktop โดยข้อมูลที่ใช้ จะเป็นชุดเดียวกับที่ใช้บนตัวอย่างรายงานจาก Power BI เพื่อแสดงให้เห็นว่า เราสามารถสร้างรายรายงานในลักษณะรูปแบบเดียวกันได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือชนิดใดก็ตาม (อาจมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อย) ตัวอย่างหน้ารายงาน ไฟล์รายงาน ท่านสามารถทดสอบตัวรายงานได้จาก Share Report ด้านล่าง Clip แนะนำ Feature ของ Tableau Dashboard

Read article
ตัวอย่างรายงาน Dashboard การขาย

ตัวอย่างรายงานการขาย Sales Report Dashboard ที่สร้างจาก Power BI Desktop แสดงยอดขาย กำไร ต้นทุน ปริมาณสินค้าที่ขาย ให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจ และ public รายงานขึ้น Power BI Service ผู้บริหารเห็นรายงานการขายได้อย่างรวดเร็ว ว่ามียอดขายในแต่ละปี ไตรมาส เดือน และยอดขายสะสมจนถึงวันปัจจุบันมีมูลค่าเท่าไหร่ สามารถดูแยกพื้นที่ที่ขายได้ แยกตามกลุ่มลูกค้า แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ แยกตามประเทศ ไฟล์รายงานตัวอย่าง ท่านสามารถทดสอบหน้ารายงานต่างๆ…

Read article