📍ค้นหา Insight ด้วย Sales and Inventory Intelligence 💥

July 8, 2024

by Natarin Prakongpak

S__9977910

💡 Sales and Inventory Intelligence เป็นการรวบรวมความต้องการจากผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้เกิดเป็นระบบรายงานการขาย และรายงานคลังสินค้าอัจฉริยะ เพื่อให้ได้รายงาน และโมเดล ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ให้สามารถวิเคราะห์ ค้นหา Insights นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆ ลูกค้ากลุ่มไหน พื้นที่ไหนที่เราควรโฟกัส 

ถ้ารายงานของระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่ตอบโจทย์หรือไม่ตรงกับความต้องการ แล้วผู้บริหารหรือพนักงานต้องมาทำรายงานบ่อยๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล insight คุณสูญเสียเวลาไปกับการทำรายงานแต่ละวัน แต่ละเดือนมากน้อยแค่ไหน แล้วได้ผลลัพธ์ของการทำงานนั้นๆ หรือไม่ 

ถ้ายังไม่ได้ผลลัพธ์ !!! R&D BI สามารถช่วยแก้ปัญหาของคุณได้นะคะ ให้เราช่วยแนะนำแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อมาใช้ประมวลผล สร้างโมเดล และจัดทำรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจของคุณ ให้คุณไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำรายงาน ทำโมเดล ทำให้คุณมีเวลามาวิเคราะห์ข้อมูลที่พร้อมให้วิเคราะห์ได้ทันที เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับธุรกิจ ให้สามารถบริหารจัดการ การขาย คลังสินค้าได้ง่ายขึ้น เพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า 

✨“ระบบรายงานการขายอัจฉริยะ” และ “ระบบรายงานคลังสินค้าอัจฉริยะ”✨เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ สามารถบริหารจัดการ การขาย คลังสินค้าได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้ผู้บริหารเห็นรายงานอย่างทันท่วงที สามารถไปบริหารจัดการการขาย คลังสินค้า และตัดสินใจได้ทันทีที่เห็นรายงาน

✅ระบบรายงานการขายอัจฉริยะ มีประโยชน์ดังนี้ 

1.วิเคราะห์ ภาพรวมการขาย กำไรขาดทุน Top/Bottom ค่าเฉลี่ยยอดขายแต่ละสาขา 

2.วิเคราะห์ แนวโน้ม การเติบโตของสินค้า/แบรนด์ กลุ่มสินค้า ที่มีปัญหา ผลิตภัณฑ์

ดาวรุ่งพุ่งแรง

3.วิเคราะห์ พฤติกรรมลูกค้า กลุ่มลูกค้า ลูกค้าเก่า ใหม่ ยอดขายต่อบิล ยอดขายเฉลี่ยต่อบิล

4.วิเคราะห์ พฤติกรรมการขายสินค้า สินค้าขายไม่ได้ ยอดขายลดลง

5.วิเคราะห์ ทีมขาย พนักงานขาย สินค้าไหนขายได้บ้าง ได้ตามเป้าหมายหรือไม่

✅ระบบรายงานคลังสินค้าอัจฉริยะ

เพื่อ บริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ให้ได้กำไรมากยิ่งขึ้น โยกย้ายสินค้าในแต่ละคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ                       

มีประโยชน์ดังนี้ 

1.วิเคราะห์ ภาพรวม วางแผน จัดการ สินค้าคงคลังให้เหมาะสม

2.ตรวจเช็ค สถานะสินค้าคงคลังสินค้าไหนปกติ สินค้าไหนเก่าเก็บ

3.วิเคราะห์ รอบการขายสินค้า

4.วิเคราะห์ Dead Stock Out of Stock 

5.ใช้ค้นหา/จัดการ สินค้า โยกย้ายสินค้าข้ามคลัง 

✨ การขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้ข้อมูลในการตัดสินใจให้เฉียบคม – ค้นหา Insight ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลของคุณ ✨

Sales and Inventory Intelligence: https://rdbi.co.th/power-bi-report-template/

💡บทความอื่นๆ เกี่ยวกับ Business Analytics : https://rdbi.co.th/category/business-analytics/

สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ http://bit.ly/rdbipage

Line OA: @rdbi

Tel : 02-681-9700 

อีเมล์ sales@rdbi.co.th🌟

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles