📌วางแผนและปรับปรุงธุรกิจได้อย่างแม่นยำและตรงเป้าหมาย ด้วยกราฟของ Power BI

July 9, 2024

by Natarin Prakongpak

วันที่ 7 (4)

Power BI เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขายได้อย่างละเอียดและง่ายดาย ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบต่างๆ เช่น ระบบ CRM, ERP หรือฐานข้อมูลอื่นๆ ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานและแดชบอร์ดที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของยอดขายในช่วงเวลาต่างๆ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ค้นหา Insight ได้อย่างชัดเจน

✨ตัวอย่างกราฟการขาย

1.Heat Map

 • ใช้งานสำหรับ : แสดงความแตกต่างของข้อมูลด้วยการใช้สี แสดงปริมาณของยอดขาย มาก – น้อย ตามภูมิภาค
 • ช่วยให้มองเห็นภูมิภาคที่มีปริมาณยอดขายที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน สามารถระบุพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุงหรือพัฒนาส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้

2.Waterfall Chart

 • ใช้งานสำหรับ : แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นและลดลงของยอดขายหรือค่าต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน  มีประโยชน์สําหรับการทําความเข้าใจว่าค่าเริ่มต้น (เช่น กําไรสุทธิ) ได้รับผลกระทบอย่างไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและเชิงลบเกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 • ช่วยให้เห็นภาพรวมของการเพิ่มหรือลดลงของยอดขายในแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละเดือน สามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน

3.KPI (Key Performance Indicator)

 • ใช้งานสำหรับ : แสดงปริมาณความก้าวหน้าของงานที่ทําเพื่อมุ่งไปยังเป้าหมายที่วัดผลได้ 
 • ช่วยให้ผู้บริหารและทีมขายเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานได้ทันที สามารถตรวจสอบว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

4.Scatter Char

 • ใช้งานสำหรับ : แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร หรือค่าตัวเลข 2 ค่า เช่น ยอดขายและจำนวนลูกค้า ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นแนวโน้มและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน
 • ช่วยในการระบุแนวโน้มและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร สามารถหาความสัมพันธ์เชิงบวกหรือเชิงลบได้

5.Tree Map

 • ใช้งานสำหรับ : แสดงข้อมูลเชิงสัดส่วนและการกระจายของข้อมูลในลักษณะที่ช่วยให้เรามองเห็นความแตกต่างและความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยใช้พื้นที่และสีในการแสดงขนาดของค่าข้อมูล โดยแสดงข้อมูลแบบลําดับชั้นเป็นชุดของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ซ้อนกัน 
 • ช่วยให้มองเห็นสัดส่วนยอดขายของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มลูกค้าได้อย่างชัดเจน สามารถระบุผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มลูกค้าที่มียอดขายสูงสุดหรือต่ำสุดได้

เพิ่มเติม : ลําดับชั้นแต่ละระดับจะแสดงด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีที่เรียกว่า “โหนดสาขา” แต่ละสาขามีสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กที่เรียกว่า “โหนดใบ” Power BI ใช้ค่าหน่วยวัดเพื่อกําหนดขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าสําหรับสาขาและใบ

6.Decomposition Tree

 • ใช้งานสำหรับ : เป็นการแยกย่อยข้อมูลออกมาจากข้อมูลหลัก ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเจาะลึกลงไปในข้อมูล เพื่อดูว่าปัจจัยใดมีผลกระทบต่อผลลัพธ์โดยรวม และทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
 • ช่วยให้สามารถแยกย่อยข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทำให้เห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อยอดขายได้ชัดเจนขึ้น

7.Smart Narrative

 • ใช้งานสำหรับ : สรุปข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ “ข้อความอัตโนมัติ” โดยการใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างคำอธิบายเชิงลึก
 • ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นข้อความเองทั้งหมด สามารถอ่านสรุปที่ Ai สร้างโดยอัตโนมัติได้เลย

8.Gauge Chart

 • ใช้งานสำหรับ : แสดงการเปรียบเทียบระหว่างยอดขายจริงกับเป้าหมาย เป็นการแสดงความคืบหน้าเพื่อจะบรรลุเป้าหมายที่บริษัทได้ตั้งเอาไว้ หรืออาจจะแสดงการวัดร้อยละ 
 • ช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมปัจจุบัน ของการบรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ว่ายอดขายจริงเป็นไปตามที่ได้คาดหวังเอาไว้หรือไม่

9.DAX (Data Analysis Expressions)

 • ใช้งานสำหรับ : เป็นสร้างการสร้างสูตรคำนวณ เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน ซึ่งก่อนที่คุณจะสร้างสูตรของคุณเอง ต้องศึกษาดูที่ไวยากรณ์ของสูตร DAX ด้วยเช่นกัน
 • ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้จําเป็นต้องวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การเติบโตในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์และสําหรับช่วงวันที่ที่แตกต่างกัน หรือคุณจําเป็นต้องคํานวณการเติบโตแบบปีต่อปีเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มของตลาด สูตร DAX มีความสามารถนี้และความสามารถที่สําคัญอื่น ๆ อีกมากมายเช่นกัน 

เพิ่มเติม : อีกทั้งในการเรียนรู้วิธีการสร้างสูตร DAX ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลของคุณ เมื่อคุณได้รับข้อมูลที่คุณต้องการคุณสามารถเริ่มแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่แท้จริงที่ส่งผลกระทบต่อกําไรของคุณ

แน่นอนว่า Power BI ยังมีเครื่องมืออีกมากที่ทรงพลัง เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลการขาย อีกทั้งการสร้างแดชบอร์ดที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนและปรับปรุงกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น!

✨การขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้ข้อมูลในการตัดสินใจให้เฉียบคม – ค้นหา Insight ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลของคุณ ✨

📌รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีซื้อ License Microsoft Power BI : https://rdbi.co.th/microsoft-power-bi-buy-license/

😊ถ้าไม่รู้จะซื้ออย่างไร ซื้อแบบไหนดี ติดต่อหาเราได้เลยนะคะ ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ http://bit.ly/rdbipage

Line OA: @rdbi

Tel : 02-681-9700 

อีเมล์ sales@rdbi.co.th🌟 

🌟หากสนใจอบรมกับเรา ไม่ว่าจะเป็น Power Bi, Tableau หรือ Business Analytics 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rdbi.co.th/services/training-services/

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles