การใช้งาน Tableau Desktop Public edition ตอนที่ 2 (การปรับแต่งกราฟ)

October 4, 2023

by Keattipong Daikarn

การใช้งาน Tableau Public ตอนที่ 2

บทความที่แล้วเราได้พูดถึงการใช้งานโปรแกรม Tableau Public แบบคร่าวๆ ซึ่งได้พูดถึงการนำเข้าข้อมูลสำหรับใช้งาน การสร้างกราฟแบบง่ายๆ และการอัพโหลด หรือ บันทึกไฟล์งานไปที่ Tableau Public cloud กันไปแล้ว ในวันนี้จะขอแนะนำเรื่องการปรับแต่งตัวกราฟ หรือ รายงานที่เราสร้างขึ้น ว่าเราสามารถปรับอะไรได้บ้าง เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้กับงานของตัวเองกันนะครับ

สำหรับท่านใดยังไม่เคยทำ ต้องการอ่านอ่านบทความเก่าของเรา สามารถดูได้ที่ การใช้งาน Tableau Desktop Public Edition นะครับ

กรณีที่ต้องการไฟล์รายงานสำหรับทำตาม สามารถเข้าไปโหลดไฟล์รายงายที่ผมทำไว้จากบทความก่อนหน้านี้ โดยเข้าไปที่ https://public.tableau.com/app/profile/keatpong/vizzes

จากนั้นเข้าไปที่หน้ารายงาน Tableau Report Sample (ไฟล์รายงานตัวอย่าง ที่ผมเตรียมไว้ให้ สามารถ Download ข้อมูล และไฟล์รายงานได้ครับ) ในหน้าแสดงรายงานก็คลิกที่ปุ่ม Download แล้วเลือก Tableau Workbook เพื่อโหลดไฟล์รายงานไปที่เครื่องของท่านครับ (ต้องเตรียมโปรแกรม Tableau Public เอาไว้ก่อนนะครับ)

เสร็จแล้วเราจะได้ไฟล์รายงานชื่อ tableau report sample.twbx ท่านสามารถเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาได้เลยครับ

เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาจะเห็นว่า ในไฟล์นี้ จะมีข้อมูลสำหรับสร้างรายงานอยู่ใน Data Model เรียบร้อยแล้ว และมีหน้ารายงานหรือกราฟ อยู่ทั้งหมด 4 Sheet (ส่วนหนึ่งมาจากตัวอย่างที่สร้างในบทความก่อนหน้านี้ และผมสร้างเพิ่มเพื่อใช้อธิบายในบทความนี้นะครับ)

เปลี่ยนชื่อหน้ารายงาน

ตามปกติเมื่อเราเพิ่ม Worksheet หรือหน้าสำหรับสร้างกราฟ โปรแกรมจะแสดงชื่อเป็น Sheet 1, Sheet 2 ตามลำดับ โดยชื่อนี้จะไปแสดงเป็น Title ของกราฟด้วย ดังนั้นเราจึงควรเปลี่ยนชื่อของ Sheet ให้สอดคล้องกับข้อมูลบนหน้ารายงาน ซึ่งการเปลี่ยนชื่อ Sheet สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

คลิกขวาที่ Sheet ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ (ตามภาพคลิกที่ Sheet 1) จากนั้นเลือกคำสั่ง Rename แล้วระบุชื่อที่ต้องการลงไป จะเห็นว่าชื่อที่ระบุ จะไปแสดงเป็น Title ของกราฟให้ด้วย

นอกจากนี้เราสามารถดับเบิลคลิกที่ชื่อ Sheet เพื่อเรียกใช้งานคำสั่ง rename ก็ได้เช่นกัน

การแก้ไข Chart Title

กรณีที่เราอยากเปลี่ยนชื่อ Chart Title โดยไม่ใช้ข้อความเดียวกับชื่อของ Worksheet สามารถทำได้โดย ไปที่ Title ของ Chart จากนั้นคลิกขวาที่ Title ของ Chart แล้วเลือก Edit title จากนั้นลบข้อความ <Sheet Name> ซึ่งเป็น Code สำหรับแสดงชื่อ Worksheet ออก จากนั้น ระบุข้อความที่ต้องการลงไปแทน เสร็จแล้วกด OK

การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลเฉพาะ Chart Title เท่านั้น โดยชื่อ Worksheet จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

หากท่านใดต้องการทดลองเพิ่มข้อมูลลงใน Title ให้ลองคลิกที่ปุ่ม Insert (ในหน้า Edit Title) จากนั้นลองเลือกข้อมูลที่มีอยู่ลงไปใน Tilte ดูนะครับ

การเรียงลำดับข้อมูลภายในกราฟ

เราสามารถเรียงข้อมูลของกราฟที่สร้างจาก Tableau ได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างนี้เราจะไปที่ Sheet 4 กันนะครับ ซึ่งในหน้านี้จะเป็นข้อมูลยอดขาย แยกตาม Region ซึ่งตอนนี้ข้อมูลจะเรียงตามค่าของ Region ซึ่งจะเรียงตามตัวอักษร

หากเราต้องการเปลี่ยนให้กราฟ เรียงข้อมูลตามค่าของ Measure (ตัวเลขที่แสดงในกราฟ ตามตัวอย่างก็คือค่าของยอดขาย) เราสามารถคลิกที่ปุ่ม Sort บน Toolbar ได้เลย โดยในกรณีนี้ จะมีค่า Measure ค่าเดียวคือตัวเลขยอดขาย หรือ Sales จึงไม่มีปัญหาในการเรียงข้อมูล

หากเราเพิ่มข้อมูลตัวเลขเข้าไปในกราฟ เช่น ตามภาพตัวอย่างด้านล่าง ผมทำการเพิ่มคอลัมน์ Profit ไปวางที่ Row shelf จะเห็นว่า กราฟของเราจะแสดงค่า Measure หรือค่าตัวเลข 2 ชุดคือ Sale และ Profit

กรณีที่มีค่า Measure หลายค่า โปรแกรมจะอ้างอิง Value จากค่า Measure ตัวแรกบน Shelf เสมอ ในตัวอย่างนี้ก็คือค่าของ SUM(Sales) ที่อยู่ด้านซ้ายมือนั่นเอง (โปรแกรมจะแสดง Sort icon กำกับคอลัมน์ที่ใช้ในการเรียงลำดับดังภาพด้านล่าง)

ในการเปลี่ยนรูปแบบการเรียงลำดับข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธี เช่น คลิกที่ Sort icon ของคอลัมน์ที่บนตัวกราฟ (จะมี Sort icon แสดงขึ้นมา) สามารถคลิกซ้ำๆ เพื่อเลือกรูปแบบการเรียงที่ต้องการได้

นอกจากนี้ เรายังสามารถตั้งค่าการเรียงข้อมูลได้อีกหลายรูปแบบ โดยคลิกขวาที่ Dimension field (คอลัมน์หรือข้อมูลที่ต้องการเรียงลำดับ ในตัวอย่างนี้คือ Field Region บน Column shelf) จะพบคำสั่ง Sort ซึ่งเมื่อเข้าไปในเมนูจะพบรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลให้เลือกอีกหลายรูปแบบ

กรณีเลือก Sort by Field และ Sort by Nested จะสามารถเลือกคอลัมน์ หรือ Field สำหรับใช้ในการอ้างอิง Value ในการเรียงลำดับได้ เช่น บนกราฟเป็นข้อมูลของ Sales แต่ต้องการเรียงตามจำนวนนับของ Order ID เป็นต้น

การสำเนาหน้า Worksheet

เราสามารถสร้างสำเนาของหน้ารายงาน หรือ Worksheet เพิ่มได้ โดยสามารถทำได้ 2 รูปแบบคือ สำเนาหน้ากราฟใหม่ (Duplicate) และ สำเนาเป็นตารางสรุปข้อมูล (Duplicate as Crosstab)

ก่อนที่จะไปหัวข้อต่อไป ในหน้า Sheet 4 (2) หรือหน้าที่เราสำเนาเพิ่มเข้ามา ให้ลบ Field Profit ออกจากกราฟ ให้เหลือเฉพาะ Field Sales ค่าเดียวนะครับ (การลบทำโดยคลิกขวาที่ SUM(Profit) บน Row shelf แล้วเลือกคำสั่ง Remove หรือ คลิกแล้วลากไปวางนอกกรอบของ Worksheet area ก็ได้)

การเพิ่ม Data label ให้กับกราฟ หรือรายงาน

ตามปกติ ข้อมูลในกราฟของ Tableau จะไม่แสดงตัวเลขกำกับ หากต้องการให้กราฟมีตัวเลขกำกับ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น คลิกเลือกคำสั่ง Show Mark Label จากเมนู Analysis หรือ คลิกที่ปุ่ม Show Mark Label บนแถบ Toolbar กราฟก็จะแสดงค่า Data label ดังภาพตัวอย่าง (สามารถคลิกซ้ำเพื่อยกเลิกคำสั่ง)

นอกจากนี้ เรายังสามารถเรียกใช้งาน Data Label จาก Mark card โดยคลิกที่ Label บน Mark card ซึ่งในส่วนของ Label ใน Mark card จะมีเมนูสำหรับปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลของ Label ด้วย กรณีเราเรียกใช้ Data Label จากวิธีก่อนหน้านี้ เรายังสามารถเข้ามาปรับแต่งเพิ่มเติมจาก Label บน Mark card ได้เช่นกัน

การเรียกคำสั่ง Show Mark Label จะเป็นการแสดง Label โดยอ้างอิงจากค่า Measure หรือ ค่าตัวเลขของ Field ที่อยู่บนกราฟ (ในตัวอย่างก็คือค่า Sales หรือ ยอดขายนั่นเอง) ในกรณีที่เราต้องการให้ Label แสดงข้อมูลอื่นๆ ลงไปด้วย เช่น แสดงตัวเลขยอดขาย และ จำนวนสินค้าที่ขายได้ (โดยไม่ต้องแสดงกราฟของ จำนวนสินค้า)

เราสามารถลากคอลัมน์ หรือ Field ที่ต้องการจาก Data pane ไปวางที่ Label ของ Mark card เพิ่มเติมได้ตามต้องการดังตัวอย่าง (แต่วิธีนี้ โปรแกรมจะแสดงเฉพาะค่า Value เท่านั้น ไม่แสดงชื่อคอลัมน์ ทำให้ตอนดูข้อมูลอาจสับสนได้)

หากใช้วิธีนี้ เราต้องเข้าไปแก้ไข Label เพิ่มเติมโดยคลิกที่ ปุ่ม Label บน Mark card จากนั้นคลิกที่จุด 3 จุด เพื่อเข้าไปแก้ไขการแสดงผลของข้อความบน Label โดยในตัวอย่างผมเพิ่มข้อความ เพื่อระบุชื่อของตัวเลขนั้นๆ ว่า เป็นค่าของอะไร จากนั้นคลิก OK ข้อมูล Label ก็จะแสดงตามที่เราระบุเอาไว้ดังตัวอย่าง

การเปลี่ยนสีของกราฟ

ในการปรับเปลี่ยนสีของกราฟ เราสามารถเปลี่ยนสีของกราฟได้โดยคลิกที่ปุ่ม Color ของ Mark card จากนั้นเลือกสีที่ต้องการได้เลย ตามภาพตัวอย่าง

นอกจากนี้เรายังสามารถนำ คอลัมน์จาก Data pane มาวางที่ช่อง Color เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดค่าสีได้ด้วย โดยการแสดงผลจะขึ้นกับชนิดของข้อมูลที่นำมาใช้ ว่าเป็น Dimension หรือ Measure

กรณีใช้ข้อมูลที่เป็น Dimension จะเป็นการแบ่งสีตามกลุ่มของข้อมูลใน List ของ Dimension ที่ใช้กำหนดสี เช่น แยกสีกราฟ ตามกลุ่มของสินค้า, แยกสีตามกลุ่ม Region ดังตัวอย่างด้านล่าง จะเป็นการใช้คอลัมน์ Region มากำหนดสีของแท่งกราฟ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงสีตามค่า Default ของโปรแกรม

หากต้องการเปลี่ยนค่าสีของ Dimension สามารถเข้าไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ Color ของ Mark card จากนั้น เลือกชุดสีที่ต้องการ แล้ว เลือกข้อมูลจากฝั่ง Data Item แล้วคลิกเลือกสีที่ต้องการ (ค่าสีของข้อมูลนั้นจะถูกเปลี่ยน) สามารถคลิกที่ Assign Palette เพื่อให้โปรแกรมกำหนดสีให้ก็ได้ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก OK

ในการแก้ไขสี สามารถเรียกใช้คำสั่ง Edit Color ได้โดยคลิกขวาที่ Field Region ที่อยู่บน Mark card ได้โดยตรง

ตัวอย่างชุดสีที่มีการปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วจะเป็นดังภาพ (ซึ่งจะมีผลกับทุกๆ กราฟที่นำคอลัมน์ Region ไปใช้งาน)

กรณีใช้ข้อมูลที่เป็น Measure หรือข้อมูลที่เป็นตัวเลข มาเป็นตัวกำหนดสีของกราฟ กราฟจะแสดงสีแบบ ไล่เฉดสี ตามปริมาณของ Measure ที่ใช้เป็นตัวกำหนดสี ตามภาพตัวอย่าง แท่งกราฟ จะแสดงเฉดสีเข้ม-อ่อน ตามปริมาณของ Sales ที่ใช้เป็นตัวกำหนดค่าสีของกราฟ

ในการแก้ไขสีของกราฟ อาจทำได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นกับความต้องการของผู้ใช้งาน

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ผมขอสร้างหน้ารายงานเพิ่มอีก 1 หน้า โดยใช้ชื่อหน้าว่า Profit by Sub Category จากนั้นนำคอลัมน์ Sub-Category มาวางที่ Column shelf และนำ Profit มาวางที่ Row shelf จะได้กราฟดังภาพ

จากนั้นให้ลากคอลัมน์ Profit ไปวางที่ Color ของ Mark card จะได้กราฟที่แสดงสีดังภาพ จะเห็นว่า ส่วนที่ค่าต่ำๆ จะเป็นสีส้ม และไล่เฉดสีขึ้นมา จนกลายเป็นสีน้ำเงินเข้ม

การแก้ไขสีของกราฟ ก็จะทำคล้ายๆ กับกรณีใช้คอลัมน์ที่เป็น Dimension โดยเคสนี้ผมใช้การคลิกขวาที่ แถบสี แล้วเลือกคำสั่ง Edit Color โดยหน้า Editor จะต่างจากกรณีของ Dimension color ซึ่งเราต้องทำการเลือกชุดสีที่ต้องการ ว่าเฉดสีที่อยากให้แสดงนั้นจะใช้สีอะไร

เราสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงเฉดสี ได้หลายรูปแบบเช่น เปลี่ยนการไล่เฉดสีเป็นแบบ Step Color ได้ โดยเลือกที่ Stepped Color หรือ กลับทิศทางของสีโดยเลือกที่ Reversed เป็นต้น

กร๊ที่ต้องการกำหนดตัวเลข ณ จุดที่จะให้มีการเปลี่ยนเฉดสี เช่นเปลี่ยนจากสีแดง เป็นสีเขียว ค่า Measure ต้องเป็นเท่าไหร่ กรณีนี้ให้คลิกที่ปุ่ม Advanced แล้วเลือกจุดที่ต้องการกำหนด (มี 3 จุดให้เลือก) หากไม่เลือกโปรแกรมจะใช้ค่าตามที่โปแกรมคิดว่าเหมาะสม

ตัวอย่างด้านล่าง เป็นการกำหนดให้สีของกราฟ แสดงแบบ 2 เงื่อนไข คือ ถ้าค่ามากกว่า 0 ให้เป็นสีเขียว และถ้าค่าต่ำกว่า 0 ให้เป็นสีแดง โดยไม่ต้องมีการไล่เฉดสี (กราฟจะแสดง 2 สี) โดยใช้ Stepped Color ซึ่งจะได้ผลดังภาพ

การเพิ่ม Tooltip ให้กับกราฟ

ตามปกติ เมื่อเรานำเมาส์ไปวางเหนือ กราฟ โปรแกรมจะแสดง Tooltip ขึ้นมา เพื่อบ่งชี้ว่า ณ จุดที่เราดูข้อมูลนั้น มีค่าอะไร เท่าไหร่ บ้าง แต่จะเป็นข้อมูลที่ถูกใช้ในการสร้างกราฟเท่านั้น

หากต้องการให้ Tooltip แสดงข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น นอกจากแสดงตัวเลข Profit แยากให้แสดงตัวเลขยอดขาย และ จำนวนสินค้าที่ขายได้ ลงไปด้วย

ให้เราลากคอลัมน์ Sales และ Quantity จาก Data pane ไปวางที่ Tooltip ของ Mark card โปรแกรม ก็จะแสดงข้อมูลของยอดขายและจำนวนสินค้าเพิ่มเติมบน Tooltip ดังภาพตัวอย่าง

จากการใช้งาน Mark card จะเห็นว่า เมื่อเรานำคอลัมน์ไปวางในตำแหน่งต่างๆ ของ Mark card ภาพ Icon ที่อยู่ด้านหน้า Field นั้นๆ จะแตกต่างกัน ตามหน้าที่ของจุดที่เรานำข้อมูลไปวาง ทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่า แต่ละ Field บนกราฟนั้น ทำหน้าที่อะไรบ้าง

การหมุนกราฟ (Swap Row & Column)

หากเราต้องการหมุนการแสดงผลของกราฟ เช่น หมุนจาก Column chart ไปเป็น Bar chart นอกจากการย้ายตำแหน่งของ Field ข้อมูลบน Shelf แล้ว เราสามารถใช้คำสั่ง Swap Row & Column โดยคลิกที่ปุ่มคำสั่งบน Toolbar ได้ ดังภาพ

ตอนนี้เราก็ได้รู้ข้อมูลและแนวทางในการปรับแต่งตัวกราฟของ Tableau กันไปพอสมควรแล้วนะครับ จริงๆ การปรับแต่งตัวกราฟนั้นยังมีอีกหลายจุดที่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อนะครับ แต่เนื่องจากตอนนี้เนื้อหาค่อนข้างยาวมากแล้ว ผมก็คงต้องขอตัดจบอีกครั้ง แล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อไปนะครับ

หากมีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาหาเราได้ทุกช่องทางครับ หรือคลิกที่ https://rdbi.co.th/contact/ ก็ได้ครับ

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles