สร้าง Card Visual เพื่อแสดงตัวเลขสรุปบนหน้ารายงาน Power BI ด้วย New Card visual

September 3, 2023

by Keattipong Daikarn

แนะนำการใช้งาน New card visual ของ Power BI

ในการสร้างรายงานเพื่อวิเคราะห์ หรือ นำเสนอข้อมูลนั้น สิ่งที่เรามักจะใส่เข้าไปในรายงานก็คือ ตัวเลขสรุป หรือ ตัวเลข KPI ที่เราสนใจ และต้องการนำเสนอ ซึ่งใน Power BI นั้นมี Card visual ที่ช่วยให้เราสร้างตัวเลขสรุปต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย แต่เมื่อไม่นานมานี้ ทาง Microsoft ได้ทำการอัพเดท Visual ที่ใช้แสดงตัวเลขสรุปเช่นเดียวกับ Card visual อันเดิม แต่เพิ่มเติมคือความสามารถในการปรับแต่งการแสดงผลของ Card ให้สวยงามโดนใจผู้ใช้งานมากขึ้น โดย Visual ดังกล่าวก็คือ New Card visual นั่นเอง บทความนี้จะมาแนะนำแนวทางในการใช้งาน และตัวอย่างในการปรับแต่งตัว Card ให้ได้ตามที่เราต้องการ ว่ามีแนวทางอย่างไรบ้าง

New Card visual ณ วันที่ผมเขียนบทความนี้ (กันยายน 2566) ยังมีสภาพเป็น Preview feature อยู่นะครับ ดังนั้น หากใครที่เปิดโปรแกรมแล้ว หาไม่เจอแนะนำให้อัพเดทโปรแกรมเป็นเวอร์ชันล่าสุด และไปเปิดใช้งาน New Card visual ซึ่งขั้นตอนสามารถดำเนินการได้ตามภาพด้านล่าง

การเปิดใช้งาน New card visual

ในหน้า Option & Setting จะมีเมนูอยู่ 2 ส่วน คือ Global และ Current file ซึ่งในกรณ๊ที่เราต้องการเปิดใช้งาน Feature ใหม่ของโปรแกรม เราจะเข้าไปตั้งค่าที่ Global menu

ไปที่เมนู Preview feature จากนั้นเปิดใช้งาน New card visual จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า และกลับสู่หน้าจอหลักของโปรแกรม

ในบทความนี้จะอ้างอิงหน้าจอโปรแกรมที่เปิดใช้งาน On-Object Interaction ดังนั้น หากเครื่องของท่านยังเป็นหน้าจอแบบเดิม ให้เปิดใช้งาน On-Object Interaction ด้วยนะครับ (โดยเข้าไปที่ Option ที่ Preview feature ให้เลือก On-Object Interaction ด้วย)

การสร้าง New card visual

เมื่อเปิดใช้งานเรียบร้อย ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะสร้าง New Card visual กันแล้วครับ

ขั้นตอนการเรียกใช้งาน New Card visual สามารถเรียกได้หลายวิธี ตามตัวอย่างจะเป็นการเรียกจาก Visual gallery โดยคลิกที่ลูกศรบน Visual gallery จากนั้นเลือก New card (อยู่ในกลุ่มของ Gauge, card and KPI) บนกรอบ Build visual ให้นำข้อมูลที่ต้องการแสดงบน Card มาใส่ตรง Data field (หรือจะคลิกที่ปุ่ม Add data แล้วเลือกข้อมูลที่ต้องการก็ได้เช่นกัน)

ในตัวอย่างนี้ ผมนำ Field ชื่อ Sales CY จากแถบ Data pane มาวางในช่อง Data ของ Build visual โปรแกรมก็จะแสดงตัวเลข หรือ ข้อมูลสรุปให้เราดังภาพ

จะเห็นว่า บนช่อง Data ของ New card ยังมีปุ่ม Add data อยู่ แสดงว่า เรายังสามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน Visual ได้อีก (ซึ่งเป็นจุดเด่นของ New Card ที่สามารถรองรับข้อมูลได้มากกว่า 1 ข้อมูลนั่นเอง)

ทดลองเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีก โดยผมเพิ่มข้อมูล Profit CY โปรแกรมจะแสดงตัวเลขของแต่ละ Field ที่เพิ่มเข้าไปตามลำดับของข้อมูลที่ระบุ ดังภาพ (หากต้องการเปลี่ยนลำดับ ในเปลี่ยนลำดับ Field บนแถบ Data บน Build visual)

ตัวอย่างการปรับรูปแบบของ New card visual

ในการปรับรูปแบบของ New card visual สามรถเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ ปรับให้ทุกข้อมูลแสดงผลแบบเดียวกัน และแยกแสดงคนละรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยเมนูหลักๆ ในการปรับแต่งตัว New card visual สามารถแสดงได้ดังภาพ

ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนรูปร่างของตัว Card โดยการเปลี่ยน Shape จาก Rectangle มาเป็น Rounded rectangle ก็จะได้กรอบของ Card เป็นแบบขอบมนดังภาพ

การปรับแก้ไขรูปแบบของตัวข้อมูลบน Card เราจะปรับจากเมนู Callout ซึ่งจะมีอยู่ 2 ส่วนคือ Values (ตัวเลขบน Card) และ Label (ข้อความที่แสดงเป็นชื่อของ Card แต่ละอัน สามารถปรับได้ทั้งรูปแบบสีและขนาด รวมไปถึงรูปแบบการแสดงผลของหน่วย และจำนวนทศนิยมของตัวเลขบน Card

ตามปกติ Power BI จะแสดงชื่อของ Card ด้วยชื่อของคอลัมน์หรือ Field คำนวณที่นำมาใช้ หากเราต้องการเปลี่ยนเป็นค่าอื่น หรือ ข้อความอื่น ก็สามารถทำได้ 2 วิธี ดังภาพ

การปรับแต่งรูปแบบของตัว Card เราจะใช้เมนู Cards ซึ่งสามารถปรับได้หลายอย่าง เช่น สีพื้นหลัง ใส่ภาพพื้นหลัง ใส่ภาพ Icon ลงบน Card เป็นต้น

ตัวอย่างการเปลี่ยนสีพื้นหลังของ Card เราสามารถเลือกกำหนดสีพื้นหลังแบบเดียวกันทุก Card หรือจะกำหนดสีแยกกันก็ได้ ดังภาพ

นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้รูปภาพมาเป็นพื้นหลังของ Card ของเราได้ (ขนาดของรูปภาพ สามารถอ้างอิงจากขนาดของ Card ที่เราต้องการใช้งาน) ดังตัวอย่าง

ทั้งนี้ในการปรับแต่ง อาจต้องใช้การเลือกสีของพื้นหลัง, Image fit (แนะนำให้เลือกแบบ Fit) และ % Transparency ร่วมกัน เพื่อให้ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ

เราสามารถเพิ่ม Icon สำหรับใช้แสดงบน Card ได้ โดยไปที่เมนู Image จากนั้นเลือกภาพ Icon ตามที่ต้องการ ตามตัวอย่าง เป็นการกำหนดภาพ Icon แยกตาม Card โดยการปรับแต่งตัวการ์ด สามารถเลือกปรับได้จากเมนูข้อ 4-6

สามารถเพิ่มแถบสีด้านซ้าย หรือ ขวา ของ Card ดังตัวอย่าง โดยไปที่เมนู Accent bar ภายใต้เมนู Cards

ตัวอย่างของ New Card visual ที่ปรับแต่งเสร็จแล้ว

เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบการจัดเรียงของ Card ได้ตามต้องการ โดยไปที่เมนู Layout แล้วเลือกรูปแบบตามต้องการ

จะเห็นว่า เราสามารถกำหนดการแสดงผลของ New card visual ได้หลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

สำหรับบทความนี้ก็เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการปรับแต่งการแสดงผลของ New card visual ซึ่งในการใช้งานจริง เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ก็หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้สนใจ สามารถนำไปปรับใช้ในงานของตนเองได้ตามต้องการนะครับ หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Fanpage หรือ Line @RDBI แล้วพบกันใหม่ในบทความต่อไปครับ

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles