ตัวอย่างรายงานสถิตินักท่องเที่ยวของประเทศ: PBI Sample

May 31, 2023

by Keattipong Daikarn

PWD-TouristReport_p1

รายงานสถิตนักท่องเที่ยว 2020-2022

ตัวอย่างรายงานจำนวนสถิตินักท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลต้นทางเป็น Excel หลายๆ ไฟล์มารวมกัน (เป็นไฟล์สรุปจำนวนนักท่องเที่ยว แยกตามปี) โดยใช้การ Get Data แบบ Folder เพื่อให้สามารถอัพเดทข้อมูลได้สะดวก โดยในรายงานจะแสดงจำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้ แยกตามกลุ่มภูมิภาคของประเทศ แยกดูข้อมูลตามปีที่ต้องการ โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี 2020-2022 รายงานชุดนี้มีการใช้ Field Parameter ในการเปลี่ยนค่าตัวเลขในรายงาน ให้สลับไปมาได้ ทำให้ในรายงาน 1 หน้า สามารถแสดงรายละเอียดของรายการข้อมูลได้หลายรายการ

ตัวอย่างหน้ารายงานสถานการณ์การเข้าพักของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย

รายงานสถานการณ์การเข้าพักของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย
อัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยว จำนวนผู้เข้าพัก จำนวนผู้เยี่ยมเยือน รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน
การวิเคราะห์อัตราการเข้าพัก โดยใช้แผนที่ และ Decomposition Tree ให้เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวคนไทย ต่างชาติแบ่งเป็นกี่ %
แบ่งเป็นแต่ละภาคได้เท่าไหร่ ให้ดูง่ายยิ่งขึ้น อธิบายได้ด้วยภาพ วิเคราะห์ข้อมูลได้สะดวกขึ้น
จากภาพแสดงจำนวนผู้เข้าพัก อัตราการเข้าพัก จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้ผู้เยี่ยมเยือน
ให้เห็นแนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน
เพื่อไปค้นหาสาเหตุว่าในเดือนนั้นๆ เกิดอะไรขึ้น และหาข้อมูลอื่นๆ ในเดือนนั้นๆ มาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

ตัวอย่างรายงาน

สนใจบริการติดต่อฝ่ายขาย https://rdbi.co.th/contact/
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ http://bit/ly/rdbipage
Line official Account : @rdbi
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles