อบรมหลักสูตร Visual Analytics by Tableau Desktop II: 9-11 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร Visual Analytics by Tableau Desktop หลักสูตร 3 วัน ในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น. หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน Tableau Desktop และต้องการเพิ่มพลังให้กับรายงานของคุณ โดยการนำเสนอรายงานในรูปแบบของ Visual Analytics Report เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ชื่อหลักสูตร

Visual Analytics by Tableau Desktop II : 3 Day Training

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Tableau Desktop ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การปรับแต่งข้อมูล การสร้าง Data Model รวมถึงการสร้างรายงานในรูปแบบ Visual Analytics Report เปลี่ยนจากการนำเสนอแบบเดิมๆ ให้เป็นการนำเสนอข้อมูลแบบ Visual Analytics Report ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูล รวมทั้งเพิ่มพลังในการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณให้เต็มประสิทธิภาพ ด้วย Tableau Desktop

กำหนดการสัมมนา

 • Day 1

  Module 1: Introduction to Tableau Desktop

  แนะนำภาพรวมของโปรแกรม Tableau Desktop รวมถึงไฟล์ตัวอย่างที่ใช้ในการอบรม

  • เข้าใจภาพรวมของโปรแกรม Tableau Desktop
  • การ Download และติดตั้งโปรแกรม
  • แนะนำส่วนประกอบของโปรแกรม
  • แนะนำข้อมูลตัวอย่างที่จะใช้ในการอบรม

  Module 2: Connect to Data Source

  รู้จักกับแหล่งข้อมูลที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับ Tableau Desktop ได้ และจะได้ทดลองทำการ Connect Data Source ที่ทางเราเตรียมไว้ให้

  • Connect Data Source
   • Connect to File & other
    • Excel, CSV, Text, PDF
    • File on Google Drive
    • File on OneDrive
   • Connect to SQL Server & SSAS
   • Adding another data source
   • Live & Extract connection
   • Edit data connection
  • Data Extracts
   • Create Extracts
   • Using Extracts
   • Refreshing Extracts
   • Changing data source
  • Data Source Filter

  Module 3: Transform data by Tableau Desktop & Tableau Prep

  เรียนรู้ถึงชนิดของข้อมูล รวมถึงการจัดการข้อมูลที่นำเข้ามาใน Tableau Desktop และ การจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนด้วย Tableau Prep Builder

  • Prepare Data by Tableau Desktop แนะนำการจัดการข้อมูลเบื้องต้นด้วย Tableau Desktop
   • Data Interpreter
   • Pivot
   • Metadata Grid
   • Split & Custom Split
   • Rename Field
   • Aliases Field
   • Create Group
   • Create Calculated Field
  • Prepare data by Tableau Prep แนะนำพื้นฐานการใช้งาน Tableau Prep1
   • Input Step
   • Cleaning Step
   • Group & Replace
   • Profile Pane
   • Pivot Step
   • Aggregate Step
   • Join & Union Step
   • Output Step
   • Tableau Prep Conductor
 • Day 2

  Module 4: Manage Data Model

  เรียนรู้ขั้นตอนการจัดการข้อมูล และการเตรียม Data Model สำหรับใช้งานกับ Tableau Desktop ตั้งแต่การจัดการกับตารางที่นำเข้ามาใน Tableau, การจัดกลุ่มข้อมูล, ความแตกต่างของ Dimension และ Measure, การสร้าง Hierarchy ของข้อมูล รวมไปถึงการสร้าง Calculate Field และ Parameter สำหรับใช้ในการทำ Report

  • Relationship
  • Join Type, Union
   • Join Type
   • Create Join & Union
  • Data Blending
   • What is Data Blending
   • Blend relationship
   • Create Data Blending
   • Swapping Primary & Secondary data sources
  • Managing Metadata
   • Dimension and Measure
   • Change Data Type
   • Manage Field
   • Create Set & Grouping
   • Create Folder & Hierarchy
  • Basic Calculation
   • Create Calculated Field
   • Edit Calculated Field
   • Sample Calculation
  • Table Calculation
  • Aggregate Calculation
  • Create Parameter
   • What is Parameter
   • Create parameter
   • Parameter type
  • Using Parameter

  Module 5: Tableau Report & Dashboard

  เรียนรู้การสร้าง Visualization จากเครื่องมือของ Tableau รวมถึงการนำเอา Data Model ที่เตรียมไว้มาสร้างเป็น Report และ Dashboard ตามที่ต้องการ

  • พื้นฐานการสร้าง Visual ของ Tableau
  • การสร้าง Visual ด้วย Show Me
  • การจัดเรียงข้อมูล และการแสดงข้อมูลบน Visual
  • การสร้าง Common Visual
   • Table & Highlight Table Chart
   • Column & Bar Chart
   • Side by Side Column & Bar
   • Stacked Column & Bar
   • Line & Area Chart
   • Pie Chart
   • Tree Map Chart
   • Scatter Plot
   • Score Card
  • การสร้าง Dual Axis Visual
   • Donut Chart
   • Combination Chart
   • Bar in Bar Chart
  • แนะนำการใช้งาน Tab Analyze
   • Trend line
   • Reference line
  • การสร้างตัวกรองข้อมูล
  • การใช้งาน Hierarchy กับ Report
  • การกำหนด Template ของรายงานเบื้องต้น
  • การสร้าง Dashboard บน Tableau Desktop
  • การกำหนด Interactive ของรายงานบน Dashboard
  • การแชร์รายงานของ Tableau Desktop
 • Day 3

  Module 6: Visual Analytics by Tableau Desktop

  เรียนรู้การสร้างเงื่อนไขในการแสดงผลของรายงาน ให้สามารถแสดงผลได้ตามที่ผู้จัดทำต้องการ การเพิ่มความน่าสนใจให้กับรายงานด้วย Custom Tooltip รวมถึงการสร้าง Visual แบบต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการนำเสนอรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การกำหนด Conditional Formatting ด้วย Mark card Color
  • การสร้าง Dynamic Color สำหรับ Bar & Column Chart
  • การสร้าง Dynamic Score Card KPI
  • การสร้าง Custom Label
  • การสร้าง Custom Tooltip
  • การสร้าง Advanced Visual1
   • Bullet Chart
   • Histograms Chart
   • Population Pyramid Chart
   • Key Progress Indicators
   • Pareto Chart
   • Toggle Chart
   • Dynamic Measure Visual
   • Custom Table Chart
  • การสร้าง Map Visual
   • Symbol Map Chart
   • Map Chart
   • Edit Map Location
   • Edit Map Style
  • การทำงานกับแผนที่ประเทศไทย1

  Module 7: Tableau Online

  รู้จักกับบริการ Tableau Online ซึ่งเป็นบริการ Service cloud ที่มาพร้อมกับ Tableau Creator (กรณีเลือกเป็น Tableau desktop + Tableau Online) ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองใช้งาน และทดลองตั้งค่าการทำงาน รวมถึงการแชร์รายงานบน Tableau Online
  *สามารถนำไปปรับใช้กับ Tableau Server ได้

  • แนะนำ Tableau Online
  • การสมัครเพื่อทดลองใช้งาน (สำหรับท่านที่ยังไม่มี)
  • การ Publish รายงานไปยัง Tableau Online
  • การแก้ไขรายงานบน Tableau Online
  • การตั้งค่า การแจ้งเตือน การรีเฟรชรายงาน บน Tableau Online
  • การแชร์รายงานจาก Tableau Online

  Module 8: Tableau Public

  รู้จักกับบริการ Tableau Public ซึ่งเป็นบริการ Free Service cloud ที่ผู้ใช้สามารถสมัครเพื่อใช้งานได้ฟรี สำหรับใช้ในการฝึกใช้งาน และการแชร์ตัวรายงานจาก Tableau Desktop สำหรับรายงานที่สามารถแชร์แบบสาธารณะได้

  • แนะนำ Tableau Public
  • การสมัครใช้งาน (สำหรับท่านที่ยังไม่มี)
  • การ Publish รายงานไปยัง Tableau Public ด้วย Tableau Desktop
  • การแก้ไขรายงานบน Tableau Public
  • การตั้งค่าของ Public Server เพื่อกำหนดการแสดงข้อมูล
  • การแชร์รายงานจาก Tableau Public

รายละเอียดเพิ่มเติม
Download Course Outline
ตัวอย่าง Dashboard

วัน-เวลา การจัดอบรม

9-11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่จัดอบรม

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ (RMUTT Innovation & Knowledge Center) ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร (ติด MRT กำแพงเพชร)

การเข้าใช้บริการพื้นที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้

1. สแกน QR Code เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้บริการ และสแกนเช็คเอาท์ (Check-out) เมื่อออก หรือกรอกข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ
2.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์
3. สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ ตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่

วิทยากร

เกียรติพงษ์ ได้การ (Profile)
BI Developer / Software Instructor

ค่าลงทะเบียน

9,900 บาท / 1 ท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าอบรมรวม ประกอบด้วย ค่าวิทยากรและทีมงาน ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวัน และเบรคทั้ง 3 วัน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม Notebook ที่ติดตั้งโปรแกรม Tableau Desktop และ Tableau Prep มาเอง โดยสามารถ Download เวอร์ชั่นทดลองใช้งานได้ที่ tableau.com

*กรณีผู้เรียนไม่มี Tableau License หากต้องการติดตั้ง Tableau Desktop และ Tableau Prep แบบทดลองใช้งาน จะสามารถใช้งานได้เพียง 14 วัน จึงควรเผื่อระยะเวลาเพื่อให้สามารถนำเครื่องมาใช้งานในวันอบรมได้ครับ

Download Tableau Desktop : https://www.tableau.com/products/trial

Download Tableau Prep : https://www.tableau.com/products/prep

วิธีการสมัคร

ท่านสามารถลทะเบียนผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ในส่วนท้ายของข่าวนี้
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยัง Email ที่ท่านระบุ เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ที่
โทร. 064-7984192, 089-6288544
หรือที่ http://fb.com/RandDBI
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

แบบฟอร์มลงทะเบียน