ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตร Powerful BI Report with Tableau Desktop: 1-2 ธันวาคม 2563

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร Powerful BI Report with Tableau Desktop หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน Tableau Desktop และต้องการเพิ่มพลังให้กับรายงานของคุณ โดยการนำเสนอรายงานในรูปแบบของ Visual Analytics Report เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ชื่อหลักสูตร

Powerful BI Report with Tableau Desktop

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Tableau Desktop ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การปรับแต่งข้อมูล การสร้าง Data Model รวมถึงการสร้างรายงานในรูปแบบ Business Intelligence Report (BI Report) เพื่อกาารวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Visual Analytics เปลี่ยนจากการนำเสนอแบบ MIS report เป็น BI report หรือ Visual Analytics เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกการนำเสนอ และใช้งาน Tableau Desktop ให้เต็มประสิทธิภาพ

กำหนดการสัมมนา

 • Day 1

  Module 1: Introduction to Tableau Desktop

  แนะนำภาพรวมของโปรแกรม Tableau Desktop รวมถึงไฟล์ตัวอย่างที่ใช้ในการอบรม

  • เข้าใจภาพรวมของโปรแกรม Tableau Desktop
  • การ Download และติดตั้งโปรแกรม
  • แนะนำส่วนประกอบของโปรแกรม
  • แนะนำข้อมูลตัวอย่างที่จะใช้ในการอบรม

  Module 2: Connect to Data Source

  รู้จักกับแหล่งข้อมูลที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับ Tableau Desktop ได้ และจะได้ทดลองทำการ Connect Data Source ที่ทางเราเตรียมไว้ให้

  • Connect Data Source
   • Connect to File & other
    • Excel, CSV, Text, PDF
    • File on Google Drive
    • File on OneDrive
   • Connect to SQL Server & SSAS
   • Adding another data source
   • Live & Extract connection
   • Edit data connection
  • Data Extracts
   • Create Extracts
   • Using Extracts
   • Refreshing Extracts
   • Changing data source
  • Data Source Filter

  Module 3: Transform data by Tableau Desktop & Tableau Prep

  เรียนรู้ถึงชนิดของข้อมูล รวมถึงการจัดการข้อมูลที่นำเข้ามาใน Tableau Desktop และ การจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนด้วย Tableau Prep Builder

  • Prepare Data by Tableau Desktop แนะนำการจัดการข้อมูลเบื้องต้นด้วย Tableau Desktop
   • Data Interpreter
   • Pivot
   • Metadata Grid
   • Split & Custom Split
   • Rename Field
   • Aliases Field
   • Create Group
   • Create Calculated Field
  • Prepare data by Tableau Prep แนะนำพื้นฐานการใช้งาน Tableau Prep1
   • Input Step
   • Cleaning Step
   • Group & Replace
   • Profile Pane
   • Pivot Step
   • Aggregate Step
   • Join & Union Step
   • Output Step
   • Tableau Prep Conductor
 • Day 2

  Module 4: Manage Data Model

  เรียนรู้ขั้นตอนการจัดการข้อมูล และการเตรียม Data Model สำหรับใช้งานกับ Tableau Desktop ตั้งแต่การจัดการกับตารางที่นำเข้ามาใน Tableau, การจัดกลุ่มข้อมูล, ความแตกต่างของ Dimension และ Measure, การสร้าง Hierarchy ของข้อมูล รวมไปถึงการสร้าง Calculate Field และ Parameter สำหรับใช้ในการทำ Report

  • Relationship
  • Join Type, Union
   • Join Type
   • Create Join & Union
  • Data Blending
   • What is Data Blending
   • Blend relationship
   • Create Data Blending
   • Swapping Primary & Secondary data sources
  • Managing Metadata
   • Dimension and Measure
   • Change Data Type
   • Manage Field
   • Create Set & Grouping
   • Create Folder & Hierarchy
  • Basic Calculation
   • Create Calculated Field
   • Edit Calculated Field
   • Sample Calculation
  • Table Calculation
  • Aggregate Calculation
  • Create Parameter
   • What is Parameter
   • Create parameter
   • Parameter type
  • Using Parameter

  Module 5: Tableau Report & Dashboard

  เรียนรู้การสร้าง Visualization จากเครื่องมือของ Tableau รวมถึงการนำเอา Data Model ที่เตรียมไว้มาสร้างเป็น Report และ Dashboard ตามที่ต้องการ

  • พื้นฐานการสร้าง Visual ของ Tableau
  • การสร้าง Visual ด้วย Show Me
  • การจัดเรียงข้อมูล และการแสดงข้อมูลบน Visual
  • การสร้าง Common Visual
   • Table & Highlight Table Chart
   • Column & Bar Chart
   • Side by Side Column & Bar
   • Stacked Column & Bar
   • Line & Area Chart
   • Pie Chart
   • Tree Map Chart
   • Scatter Plot
   • Score Card
  • การสร้าง Dual Axis Visual
   • Donut Chart
   • Combination Chart
   • Bar in Bar Chart
  • แนะนำการใช้งาน Tab Analyze
   • Trend line
   • Reference line
  • การสร้างตัวกรองข้อมูล
  • การใช้งาน Hierarchy กับ Report
  • การกำหนด Template ของรายงานเบื้องต้น
  • การสร้าง Dashboard บน Tableau Desktop
  • การกำหนด Interactive ของรายงานบน Dashboard
  • การแชร์รายงานของ Tableau Desktop
 • Day 3

  Module 6: Visual Analytics by Tableau Desktop

  เรียนรู้การสร้างเงื่อนไขในการแสดงผลของรายงาน ให้สามารถแสดงผลได้ตามที่ผู้จัดทำต้องการ การเพิ่มความน่าสนใจให้กับรายงานด้วย Custom Tooltip รวมถึงการสร้าง Visual แบบต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการนำเสนอรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การกำหนด Conditional Formatting ด้วย Mark card Color
  • การสร้าง Dynamic Color สำหรับ Bar & Column Chart
  • การสร้าง Dynamic Score Card KPI
  • การสร้าง Custom Label
  • การสร้าง Custom Tooltip
  • การสร้าง Advanced Visual1
   • Bullet Chart
   • Histograms Chart
   • Population Pyramid Chart
   • Key Progress Indicators
   • Pareto Chart
   • Toggle Chart
   • Dynamic Measure Visual
   • Custom Table Chart
  • การสร้าง Map Visual
   • Symbol Map Chart
   • Map Chart
   • Edit Map Location
   • Edit Map Style
  • การทำงานกับแผนที่ประเทศไทย1

  Module 7: Tableau Online

  รู้จักกับบริการ Tableau Online ซึ่งเป็นบริการ Service cloud ที่มาพร้อมกับ Tableau Creator (กรณีเลือกเป็น Tableau desktop + Tableau Online) ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองใช้งาน และทดลองตั้งค่าการทำงาน รวมถึงการแชร์รายงานบน Tableau Online
  *สามารถนำไปปรับใช้กับ Tableau Server ได้

  • แนะนำ Tableau Online
  • การสมัครเพื่อทดลองใช้งาน (สำหรับท่านที่ยังไม่มี)
  • การ Publish รายงานไปยัง Tableau Online
  • การแก้ไขรายงานบน Tableau Online
  • การตั้งค่า การแจ้งเตือน การรีเฟรชรายงาน บน Tableau Online
  • การแชร์รายงานจาก Tableau Online

  Module 8: Tableau Public

  รู้จักกับบริการ Tableau Public ซึ่งเป็นบริการ Free Service cloud ที่ผู้ใช้สามารถสมัครเพื่อใช้งานได้ฟรี สำหรับใช้ในการฝึกใช้งาน และการแชร์ตัวรายงานจาก Tableau Desktop สำหรับรายงานที่สามารถแชร์แบบสาธารณะได้

  • แนะนำ Tableau Public
  • การสมัครใช้งาน (สำหรับท่านที่ยังไม่มี)
  • การ Publish รายงานไปยัง Tableau Public ด้วย Tableau Desktop
  • การแก้ไขรายงานบน Tableau Public
  • การตั้งค่าของ Public Server เพื่อกำหนดการแสดงข้อมูล
  • การแชร์รายงานจาก Tableau Public

รายละเอียดเพิ่มเติม
Download Course Outline
ตัวอย่าง Dashboard

วัน-เวลา การจัดอบรม

1-2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่จัดอบรม

โรงแรม คอนเวนเนี่ยน แกรนด์ โฮเทล สุวรรณภูมิ

https://goo.gl/maps/rAZyhHBbQkaQeESA7

การเข้าใช้บริการพื้นที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้

1. สแกน QR Code เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้บริการ และสแกนเช็คเอาท์ (Check-out) เมื่อออก หรือกรอกข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ
2.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์
3. สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ ตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่

วิทยากร

เกียรติพงษ์ ได้การ (Profile)
BI Developer / Software Instructor

ค่าลงทะเบียน

8,000 บาท / 1 ท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าอบรมรวม ประกอบด้วย ค่าวิทยากรและทีมงาน ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวัน และเบรคทั้ง 2 วัน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม Notebook ที่ติดตั้งโปรแกรม Tableau Desktop* หรือ Tableau Public** มาเอง

*กรณีผู้เรียนไม่มี Tableau License หากต้องการติดตั้ง Tableau Desktop จะสามารถทดลองใช้งานได้เพียง 14 วัน จึงควรเผื่อระยะเวลาเพื่อให้สามารถนำเครื่องมาใช้งานในวันอบรมได้ครับ

**ในการสอนจะอ้างอิงตาม Tableau Desktop แต่สามารถใช้ Tableau Public ในการเรียนได้

Download Tableau Desktop : https://www.tableau.com/products/trial

Download Tableau Public : https://public.tableau.com/s/

วิธีการสมัคร

ท่านสามารถลทะเบียนผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ในส่วนท้ายของข่าวนี้
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยัง Email ที่ท่านระบุ เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ที่
โทร. 064-7984192, 089-6288544
หรือที่ http://fb.com/RandDBI
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

แบบฟอร์มลงทะเบียน