ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตร Powerful BI Report with Tableau Desktop: 1-2 ธันวาคม 2563

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร Powerful BI Report with Tableau Desktop หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน Tableau Desktop และต้องการเพิ่มพลังให้กับรายงานของคุณ โดยการนำเสนอรายงานในรูปแบบของ Visual Analytics Report เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ชื่อหลักสูตร

Powerful BI Report with Tableau Desktop

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Tableau Desktop ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การปรับแต่งข้อมูล การสร้าง Data Model รวมถึงการสร้างรายงานในรูปแบบ Business Intelligence Report (BI Report) เพื่อกาารวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Visual Analytics เปลี่ยนจากการนำเสนอแบบ MIS report เป็น BI report หรือ Visual Analytics เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกการนำเสนอ และใช้งาน Tableau Desktop ให้เต็มประสิทธิภาพ

กำหนดการสัมมนา

 • Day 1

  Module 1: Introduction to Tableau Desk

  แนะนำภาพรวมของโปรแกรม Tableau Desktop รวมถึงไฟล์ตัวอย่างที่ใช้ในการอบรม

  • เข้าใจภาพรวมของโปรแกรม Tableau Desktop
  • การ Download และติดตั้งโปรแกรม
  • แนะนำส่วนประกอบของโปรแกรม
  • แนะนำข้อมูลตัวอย่างที่จะใช้ในการอบรม

  Module 2: Connect to Data Source

  รู้จักกับแหล่งข้อมูลที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับ Tableau Desktop ได้ และจะได้ทดลองทำการ Connect Data Source ที่ทางเราเตรียมไว้ให้ รวมถึงการจัดการข้อมูลที่นำเข้ามาในTableau Desktop

  • Data Source
   • Connect to File & other (Excel, CSV, Text, PDF)
   • Data source page
   • Adding another data source
   • Live & Extract connection
   • Edit data connection
  • Data Extracts
   • Create Extracts
   • Using Extracts
   • Refreshing Extracts
   • Changing data source
  • Data Source Filter
  • Relationship
  • Join Type, Union
   • Join Type
   • Create Join & Union
   • Cross database join
  • Data Blending
   • What is Data Blending
   • Blend relationship
   • Create Data Blending
   • Swapping Primary & secondary data sources

  Lab Module 2: Connect to Data Source

  Module 3: Transform Data by Tableau Desktop & Tableau Prep

  เรียนรู้ถึงชนิดของข้อมูล รวมถึงการจัดการข้อมูลที่นำเข้ามาใน Tableau Desktop & Tableau Prep

  • Data Type in Tableau
  • Manage Data in Tableau Desktop แนะนำการจัดการข้อมูลเบื้องต้นด้วย Tableau Desktop
   • Data Interpreter
   • Pivot
   • Metadata Grid
   • Split Data
   • Custom Split
  • Basic to Tableau Prep แนะนำการใช้งาน Tableau Prep เบื้องต้น สำหรับใช้ในการจัดการกับข้อมูลที่ต้องการแก้ไขก่อนนำเข้า Tableau Desktop
   • Input Step
   • Cleaning Step
   • Group & Replace
   • Profile Pane
   • Aggregate Step
   • Join & Union Step
   • Output Step

  Lab Module 3Manage Data with Tableau Desktop, Prepare data with Tableau Prep

  Module 4: Manage Data Model

  เรียนรู้ขั้นตอนการจัดการข้อมูล และการเตรียม Data Model สำหรับใช้งานกับ Tableau Desktop ตั้งแต่การจัดกลุ่มข้อมูล, ความแตกต่างของ Dimension และ Measure, การสร้าง Hierarchy ของข้อมูล รวมไปถึงการสร้าง Calculate Field และ Parameter สำหรับใช้ในการทำ Report

  • Dimension and Measure
  • Continuous and Discrete Data
  • Create Folder & Hierarchy
  • Create Set & Grouping
  • Create Calculation Field
   • Calculate Syntax
   • Table Calculation
   • Introduction to LOD Expression
   • Aggregate Calculation
  • Create Parameter
   • What is Parameter
   • Create parameter
   • Parameter type
   • Using Parameter

  Lab Module 4: Manage Data Model

 • Day 2

  Module 5: Tableau Report & Dashboard

  เรียนรู้การสร้าง Visualization จากเครื่องมือของ Tableau รวมถึงการนำเอา Data Model ที่เตรียมไว้มาสร้างเป็น Report และ Dashboard ตามที่ต้องการ

  • เข้าใจพื้นฐานการสร้าง Visual ด้วย Tableau Desktop
  • การสร้าง Visual ด้วย Show Me
  • การสร้าง Visual แบบต่างๆ แบบกำหนดเอง
  • การทำงานกับ Marks Card
  • การทำงานกับ Map บน Tableau Desktop
  • การสร้างรายงานจาก Blending Data Source
  • การจัดเรียงข้อมูลบนรายงาน
  • การจัดการกับ Visual Tooltip
  • การสร้างตัวกรองข้อมูล
  • การใช้งาน Hierarchy กับ Report
  • การกำหนด Template ของรายงานเบื้องต้น
  • การสร้าง Dashboard บน Tableau Desktop
  • การกำหนด Interactive ของรายงานบน Dashboard
  • การสร้าง Tableau Story
  • การสร้าง Mobile dashboard template
  • การอัพโหลดข้อมูลไปยัง Tableau Online, Tableau Public

  Lab Module 5: Report & Dashboard Part I

  Module 6: Powerful BI report by Tableau Desktop

  เรียนรู้การสร้างเงื่อนไขในการแสดงผลของรายงาน ให้สามารถแสดงผลได้ตามที่ผู้จัดทำต้องการ การเพิ่มความน่าสนใจให้กับรายงานด้วย Custom Tooltip รวมถึงการสร้าง Visual แบบต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการนำเสนอรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การสร้าง Dynamic KPI Chart
  • การเพิ่ม KPI สัญลักษณ์ เข้าไปใน Chart
  • การกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลของ Table และ Column หรือ Bar Chart
  • การสร้าง Dynamic Color สำหรับ Bar & Column Chart
  • การสร้าง Dynamic Measure Visuals
  • การสร้าง Dynamic Dimension Visuals
  • การสร้าง Toggle Chart
  • การสร้าง Dual Axis report
  • การสร้าง Custom Table
  • การสร้าง Custom Tooltip
  • การสร้าง Custom Layout
  • การใช้งาน Tab Analyze
   • Trend line
   • Reference line
   • Clustering Data
   • Forecasting Data

  Lab Module 6: Report & Dashboard Part II

รายละเอียดเพิ่มเติม
Download Course Outline
ตัวอย่าง Dashboard

วัน-เวลา การจัดอบรม

1-2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่จัดอบรม

โรงแรม คอนเวนเนี่ยน แกรนด์ โฮเทล สุวรรณภูมิ

https://goo.gl/maps/rAZyhHBbQkaQeESA7

การเข้าใช้บริการพื้นที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้

1. สแกน QR Code เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้บริการ และสแกนเช็คเอาท์ (Check-out) เมื่อออก หรือกรอกข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ
2.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์
3. สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ ตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่

วิทยากร

เกียรติพงษ์ ได้การ (Profile)
BI Developer / Software Instructor

ค่าลงทะเบียน

8,000 บาท / 1 ท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าอบรมรวม ประกอบด้วย ค่าวิทยากรและทีมงาน ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวัน และเบรคทั้ง 2 วัน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม Notebook ที่ติดตั้งโปรแกรม Tableau Desktop* หรือ Tableau Public** มาเอง

*กรณีผู้เรียนไม่มี Tableau License หากต้องการติดตั้ง Tableau Desktop จะสามารถทดลองใช้งานได้เพียง 14 วัน จึงควรเผื่อระยะเวลาเพื่อให้สามารถนำเครื่องมาใช้งานในวันอบรมได้ครับ

**ในการสอนจะอ้างอิงตาม Tableau Desktop แต่สามารถใช้ Tableau Public ในการเรียนได้

Download Tableau Desktop : https://www.tableau.com/products/trial

Download Tableau Public : https://public.tableau.com/s/

วิธีการสมัคร

ท่านสามารถลทะเบียนผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ในส่วนท้ายของข่าวนี้
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยัง Email ที่ท่านระบุ เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ที่
โทร. 064-7984192, 089-6288544
หรือที่ http://fb.com/RandDBI
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

แบบฟอร์มลงทะเบียน

Powerful BI Report with Tableau Desktop

รอบวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.


ข้อมูลหน่วยงาน

โปรดระบุชื่อและรายละเอียดขององค์กรของท่าน

โปรดระบุชื่อผู้ประสานงาน พร้อมรายละเอียดการติดต่อ
เช่น ต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือไม่


รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

หากท่านต้องการเข้าร่วมมากกว่า 3 ท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ sales@rdbi.co.th

กรุณาระบุชื่อเป็นภาษาอังกฤษ