งบประมาณแผ่นดิน 2563 : PBI Sample

July 15, 2020

by Keattipong Daikarn

Thailand Budget

งบประมาณแผ่นดิน 2563

ตัวอย่างรายงานแสดงรายละเอียดตัวเลขงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563 โดยข้อมูลต้นทางเป็นเอกสารเผยแพร่ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในรูปแบบ PDF โดยทางเรานำมาแปลงให้เป็น Excel โดยมีการตรวจทานแก้ไขตัวเลขให้มีความถูกต้องมากที่สุด (เนื่องจากยังมีข้อผิดพลาดของข้อมูลในหลายๆ จุด ที่ไม่อาจตรวจทานยแก้ไขได้ทั้งหมด ดังนั้นรายงานชุดนี้จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้นะครับ) นอกจากนี้ยังได้นำข้อมูลตัวเลขงบประมาณของปี 2562 เพิ่มเข้าไป เพื่อให้ได้ตัวเลขของงบประมาณในอดีตตั้งแต่ปี 2561 เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยในรายงานจะมีหน้าแรกที่ใช้เป็นหน้าแสดงเมนู เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้ารายงานอื่นๆได้สะดวกขึ้น

ตัวอย่างหน้ารายงาน งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายได้ ภาครัฐ

หน้าแรกจะเป็นหน้าเมนูเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆ
แสดงรายละเอียดตัวเลขงบประมาณของหน่วยงาน และกระทรวงต่างๆ
แสดงตัวเลขงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์
แสดงตัวเลขโครงสร้างงบประมาณปี 2561-2563
แสดงตัวเลขประมาณการรายได้ของภาครัฐปี 2561-2563
ตัวอย่างรายงาน รายละเอียดงบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ไฟล์รายงาน

ตัวอย่างรายงาน งบประมาณแผ่นดินปี 2563

สนใจบริการติดต่อฝ่ายขาย https://rdbi.co.th/contact/
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ http://bit/ly/rdbipage
Line official Account : @rdbi
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles