ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Basic Practice for Power BI Desktop : From Zero to Super Rookie (ปรับเวลาใหม่)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม Power BI Desktop สำหรับมือใหม่ อบรมผ่าน MS Team คุยสด ถามสดกับผู้สอน เหมาะสำหรับมือใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานโปรแกรม หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโปรแกรม กลายมาเป็นสุดยอดมือใหม่ ที่พร้อมจะใช้งานและเรียนรู้ฟีเจอร์ของ Power BI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อหลักสูตร

Basic Practice for Power BI Desktop: From Zero to Super Rookie

เป็นหลักสูตรสำหรับมือใหม่ ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop โดยจะแนะนำการทำงานกับ Power BI Desktop ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ไปจนถึงการนำรายงานไปใช้งาน ท่านจะได้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานกับข้อมูล การเตรียม Data Model การใช้งานโปรแกรม และการนำรายงานไปใช้งาน หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านที่ยังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับ Power BI กลายเป็นสุดยอดมือใหม่ที่พร้อมจะใช้งาน และเรียนรู้ฟีเจอร์อื่นๆ ของโปรแกรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รูปแบบการอบรม

อบรบแบบ Live Training ผ่านทาง Microsoft Team
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

หัวข้อการฝึกอบรม

หัวข้อการฝึกอบรม

9.00 – 10.30 น.

Introduction
– ภาพรวมของโปรแกรม Power BI Desktop
– การติดตั้ง Power BI Desktop
– แนะนำชุดข้อมูลตัวอย่างสำหรับการอบรม

Connect to Data Source
– การเชื่อมต่อกับ Excel File
– การเชื่อมต่อกับ Text/CSV File
– การเชื่อมต่อกับ Folder และ SharePoint Folder
– การเชื่อมต่อกับ File on Web

Query & Transform Data
– รู้จักกับ Table Data Format
– รู้จักกับ Power Query Editor
– การใช้คำสั่ง Transform Data เบื้องต้น

.

10.30 – 10.45 น.

พักเบรค

.

10.45 – 12.00 น.

Basic Manage Data Model
– การสร้าง Relationship
– การสร้าง Grouping & Binning
– การกำหนด Data Category สำหรับ
– ข้อมูลการสร้าง Calculate Field เบื้องต้น

.

12.00 – 13.00 น.

พักกลางวัน

.

13.00 – 14.30 น.

Basic Power BI Report
– รู้จักกับ Power BI View
– การสร้างและแก้ไข Visual
– การสร้าง Power BI Report เบื้องต้น
– รู้จักกับ Conditional Formatting
– รู้จักกับ Filter & Slicer
– การกำหนด Visual Interactions
– การสร้าง Power BI Report & Dashboard

.

14.30 – 14.45 น.

พักเบรค

.

14.45 – 16.00 น.

Power BI Service
– รู้จักกับ Power BI Service
– การ Publish Report จาก Power BI Desktop
– การแชร์ Report ไปยังผู้ใช้งาน
– การแก้ไขรายงานบน Power BI Service

.

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตัวอย่าง Dashboard


รอบการจัดอบรม

5 มิถุนายน 2563 (9.00-16.00 น.)
6 มิถุนายน 2563 (9.00-16.00 น.) *วันเสาร์
12 มิถุนายน 2563 (9.00-16.00 น.)
13 มิถุนายน 2563 (9.00-16.00 น.) *วันเสาร์


วิทยากร

เกียรติพงษ์ ได้การ (Profile)


ค่าลงทะเบียน

ราคาพิเศษ : 1,980 บาท / ท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระเงินก่อนวันอบรม อย่างน้อย 1 วัน เพื่อที่ทางเราจะได้ส่ง Link สำหรับเข้าร่วม MS Team ได้ครับ


สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

– ผู้เรียนต้องเตรียม Notebook ที่ติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktop เรียบร้อยแล้ว (สามารถ Download ได้จาก powerbi.com)
– มีไมค์โครโฟน หูฟัง สำหรับพูดคุยกับผู้สอน
– ควรมีจอแสดงผล 2 ตัว สำหรับใช้ดูหน้าจอผู้สอน และใช้ฝึกปฏิบัติ


วิธีการสมัคร

ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยัง Email ที่ท่านระบุ เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ที่
โทร. 084-6592792, 089-6288544
หรือที่ http://bit/ly/rdbipage
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

แบบฟอร์มลงทะเบียน