สรุปเนื้อหาในหลักสูตร Data Scientist Essentials ตอนที่ 7 Introduction to deep learning

January 22, 2020

by Nuchanat Rongroang

Datascientist

ความแตกต่างระหว่าง Machine Learning กับ Deep Learning และ Deep learning model and application สนใจอ่านรายละเอียดต่อ

ความแตกต่างระหว่าง Machine Learning กับ Deep Learning

Machine Learning VS Deep Learning

อาจารย์แนะนำ Deep learning model and application ดังนี้

Supervised Models

  • Classic Neural Networks (Multilayer Perceptrons)
  • Convolutional Neural Networks (CNNs)
  • Recurrent Neural Networks (RNNs)

Unsupervised Models

  • Self-Organizing Maps (SOMs)
  • Restricted Boltzmann machine
  • AutoEncoders

อาจารย์แนะนำตัวอย่างงานด้าน AI โดยใช้ Deep learning technology เพื่อหาแบบจำลองที่เหมาะสมในการทำนายภาพเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

วิทยากร ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด
เรียบเรียงโดย นุชนาฏ รงรอง
www.rdbi.co.th
#Consultants
#Data Scientist
#Big Data Analytics
#Deep Learning
#Machine Learning
#AI

รวมบทความ Data Science Essential

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://rdbi.co.th/contact/
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ
Line official Account : @rdbi
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles