สรุปเนื้อหาในหลักสูตร Data Scientist Essentials ตอนที่ 5 ตัวอย่าง Application ที่ใช้ Recommender system

January 10, 2020

by Nuchanat Rongroang

Datascientist

แนะนำเทคนิคที่ใช้ใน Recommender system ได้แก่ Association analysis และ Collaborative filtering และแนะนำตัวอย่าง Application ที่ใช้ Association Rules สนใจอ่านรายละเอียดต่อ

1. Recommender system using Association analysis

Recommender system เป็นการหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการมาแนะนำให้ลูกค้า หรือคิดว่าลูกค้าต้องการมาแนะนำให้ เช่น Lazada, Amazon ที่มีการแนะนำสินค้า/หนังสือให้กับลูกค้า ถ้าชอบสินค้าชิ้นนี้ มักชอบสินค้าอีกชิ้นด้วย เป็นการแนะนำสินค้าสำหรับลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกันไป เทคนิคที่ใช้คือ Association analysis

Association analysis

ตัวอย่าง Application ที่ใช้ Association Rules

– การวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า Market basket analysis เช่น การจัดโปรโมชั่น การจัดวางสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การขายพ่วง การจัดแพ็คคู่สินค้า การออกแบบ Catalog การจัดกลุ่มลูกค้าตามลักษณะการซื้อสินค้า   

– การจัดการเว็บไซด์ให้ลูกค้า สามารถซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย มีแนะนำสินค้าให้ลูกค้า เช่น Amazon Lazada Netflix

– การวิเคราะห์เอกสาร การแบ่งกลุ่มของประโยค หาเอกสารที่มี keyword แบบเดียวกันมาแนะนำ เช่น google

– การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การเพิ่มประเภทของอาการป่วย และการหาความสัมพันธ์ของอาการป่วย การหาความสัมพันธ์ระหว่างอาการป่วยกับยาที่ใช้ในการรักษาอาการป่วย

– ข้อมูลสำมะโนประชากร

  • การบริการของภาครัฐ เช่น การวางแผนในเรื่องการศึกษา การรักษาพยาบาล การขนส่ง การลงทุน
  • ภาคเอกชน การวางแผนตั้งโรงงานใหม่ ชอปปิ้งมอลด์ หรือธนาคาร

– การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของบัตรเครดิต การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมของลูกค้า

2. Collaborative filtering for recommender system

– User-based nearest-neighbor Collaborative filtering แนะนำสินค้าโดยดูจากลักษณะลูกค้าที่ใกล้เคียงกัน

– Item-based nearest-neighbor Collaborative filtering แนะนำสินค้าที่สนใจ จากการสนใจสินค้าที่ใกล้เคียงให้

– Model-based recommender system on big data เป็นการสร้างโมเดลขึ้นมาก่อน เพื่อลดปัญหาการมีลูกค้าจำนวนมาก request เข้ามาในระบบ และสามารถแนะนำสินค้าที่ลูกค้าสนใจได้ทันที ไม่ต้องทำการประมวลผลทีละคน

วิทยากร ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด
เรียบเรียงโดย นุชนาฏ รงรอง
www.rdbi.co.th
#Consultants
#Data Scientist
#Big Data Analytics
#ตัวอย่าง

รวมบทความ Data Science Essential

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://rdbi.co.th/contact/
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ 
Line official Account : @rdbi
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles