ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials 4-5 พฤษภาคม 2563

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น. (ณ โรงแรม AETAS Lumpini) โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของการนำระบบ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ทั้งด้านเครื่องมือที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นของคนในทีม เพื่อให้สามารถบริหาร ตั้งคำถาม ให้การสนับสนุน และติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียว

รายละเอียด หลักสูตร Big Data Analytics Module A

ชื่อหลักสูตร

Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials 

เป็นการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของการนำระบบ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ทั้งด้านเครื่องมือที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นของคนในทีม เพื่อให้สามารถบริหาร ตั้งคำถาม ให้การสนับสนุน และติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการสัมมนา

 • Course Outline
  Day 1 
  TimeTitle
  9.00-10.30 น.Introduction to Big Data
  – Why Big Data?
  – Big Data vs. Business Intelligence vs. Analytics
  – Big Data Eco-system
  – Big Data Use Cases
  Big Data Technology
  – Data Lake with Hadoop
  – Technology Comparison
  – SQL, New SQL
  10.30-10.45 น.Break
  10.45-12.00 น.LAB: Hadoop as a service on cloud providers
  12.00-13.00 น.Lunch
  13.00-14.30 น.Big Data analytics
  – Big Data Strategy
  – How to Start and Structure Team to Support Big Data in Your Organization
  – Skill Gaps
  – Big Data Project Management
  – Big data analytics
  14.30-14.45 น.Break
  14.45-16.30 น.LAB: Working with Semi structured data and variety sources using Hive use case:

  • Log of users accessing website (text file),
  • Customer transaction (from RDBMS and CSV files)
  Day 2 
  TimeTitle
  9.00-10.30 น.Introduction to Big Data Analytics

  • Descriptive analytics
  • Predictive analytics
  • Introduction to machine learning
  10.30-10.45 น.Break
  10.45-12.00 น.LAB: Descriptive analytics on Big data environment

  • Customer segmentation based on their activities
  • Customer anomaly detection and visualization
  12.00-13.00 น.Lunch
  13.00-14.30 น.Predictive analytics

  • Regression model
  • Classification model
  • Model interpretation
  • Model evaluations and selection
  14.30-14.45 น.Break
  14.45-16.30 น.LAB: Predictive analytics and model section on big data environment

   

วัน-เวลา การจัดอบรม

4-5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.

สถานที่จัดอบรม

โรงแรม AETAS Lumpini (ใกล้ MRT ลุมพินี)

วิทยากร

ดร. ไพรสันต์  ผดุงเวียง (Profile)

ค่าลงทะเบียน

14,000 บาท / 1 ท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าอบรมรวม ประกอบด้วย ค่าวิทยากรและทีมงาน ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวัน และเบรคทั้ง 2 วัน

วิธีการสมัคร

ท่านสามารถลทะเบียนผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ในส่วนท้ายของข่าวนี้
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยัง Email ที่ท่านระบุ เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ที่
โทร. 084 6592792, 089-6288544
หรือที่ http://bit/ly/rdbipage
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

แบบฟอร์มลงทะเบียน