ตัวอย่างรายงาน Dashboard การขาย

November 26, 2019

by Keattipong Daikarn

Power BI 1

Sales Report by R&D BI

ตัวอย่างรายงานการขาย Sales Report Dashboard ที่สร้างจาก Power BI Desktop แสดงยอดขาย กำไร ต้นทุน ปริมาณสินค้าที่ขาย ให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจ และ public รายงานขึ้น Power BI Service

ผู้บริหารเห็นรายงานการขายได้อย่างรวดเร็ว ว่ามียอดขายในแต่ละปี ไตรมาส เดือน และยอดขายสะสมจนถึงวันปัจจุบันมีมูลค่าเท่าไหร่ สามารถดูแยกพื้นที่ที่ขายได้ แยกตามกลุ่มลูกค้า แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ แยกตามประเทศ
แสดงภาพรวมยอดขายในแต่ละปี ไตรมาส เดือน และยอดขายสะสมจนถึงวันปัจจุบันมีมูลค่าเท่าไหร่
สามารถดูแยกพื้นที่ที่ขายได้ แยกตามกลุ่มลูกค้า แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
ในแต่ละกราฟจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลปีที่แล้ว หรือเป้าหมาย
เพือแสดงสีออกมาให้เห็นว่าผิดปกติตรงไหน ที่ไหนบ้างที่มีปัญหา
และสามารถเอาเมาส์ไปชี้เพื่อให้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมได้
แสดงยอดขาย กำไร ต้นทุน และปริมาณสินค้าที่ขาย เปรียบเทียบให้เห็นแนวโน้มของข้อมูลที่สนใจ
Dashboard นี้แสดงข้อมูลเป็นรายเดือน และเปรียบเทียบเป้าหมาย (Target) หรือข้อมูลปีที่แล้วได้ตามที่ต้องการ
แสดงแนวโน้ม และแสดงผลเปรียบเทียบได้หลากหลาย รวมถึงสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล
ปรับให้กราฟสามารถแสดงสีตามเงื่อนไขที่กำหนด และ แสดงเพิ่ม Custom Tooltip ในการแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ทำให้ผู้บริหารเห็นข้อมูลได้ทันที เห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในแต่เดือน และสินค้ากลุ่มไหนมีอัตราการเติบโตมากน้อยเท่าไหร่ ถ้าหากลดลงจะแสดงเป็นสีแดง
แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง เพื่อดูข้อมูลแบบละเอียด โดยมี Slicer อยู่ด้านข้าง เพื่อใช้ในการกรองข้อมูล
ตัวอย่างรายงานที่สามารถเปลี่ยนข้อมูลตัวเลขที่แสดงได้ตามต้องการ
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pareto Chart

ไฟล์รายงานตัวอย่าง

ท่านสามารถทดสอบหน้ารายงานต่างๆ ได้จาก Report ด้านล่างครับ

Clip แนะนำ Feature ของ Power BI Dashboard

สนใจบริการติดต่อฝ่ายขาย https://rdbi.co.th/contact/
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ http://bit/ly/rdbipage
Line official Account : @rdbi
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles