ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Powerful BI Report with Power BI Desktop: 24-25 กันยายน 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร Powerful BI Report with Power BI Desktop หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 24-25 กันยายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน Power BI Desktop เพื่อนำไปใช้ในการสร้างรายงานข้อมูลในรูปแบบของ BI Report เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ชื่อหลักสูตร

Powerful BI Report with Power BI Desktop

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Power BI Desktop ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การปรับแต่งข้อมูล การสร้าง Data Model รวมถึงการสร้างรายงานในรูปแบบ Business Intelligence Report เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการจัดทำรายงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการสัมมนา

 • Day 1

  Module 1: Introduction to Power BI Desktop

  แนะนำภาพรวมของโปรแกรม Power BI Desktop รวมถึงไฟล์ตัวอย่างที่ใช้ในการอบรม

  • ภาพรวมของโปรแกรม Power BI Desktop
  • การ Download และติดตั้งโปรแกรม
  • การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Power BI Service
  • ส่วนประกอบของโปรแกรม
  • ชุดข้อมูลตัวอย่างที่จะใช้ในการอบรม

  Module 2: Connect to Data Source

  ผู้เข้าอบรมจะได้รู้จักกับแหล่งข้อมูลที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับ Power BI Desktop ได้ และจะได้ทดลองทำการ Connect Data Source ที่ทางเราเตรียมไว้ให้

  • Data Source ที่สามารถใช้งานกับ Power BI ได้
  • วิธีการเชื่อมต่อไปยัง Data Source แต่ละรูปแบบ
  • Lab Module 2: Connect to Data Source

  Module 3: Query & Transform Data

  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงชนิดของข้อมูล รวมถึงการใช้งาน Query Editor ของ Power BI ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจำแนก และ Transform ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เราสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ชนิดของข้อมูล (Data type) ที่อยู่ใน Power BI Desktop
  • การใช้งาน Query Editor
  • การแปลงข้อมูล (Transform Data) ให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการ
  • คำสั่งที่ต้องใช้งานบ่อยๆ ใน Query Editor
  • Lab Module 3: Query & Transform Data

  Module 4: Manage Data Module

  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการจัดการข้อมูล และการเตรียม Data Model สำหรับใช้งานกับ Power BI Desktop ตั้งแต่การจัดกลุ่มข้อมูล, การสร้าง Relationship ของข้อมูล รวมถึงการใช้งาน DAX เบื้องต้น

  • Data View ของ Power BI Desktop
  • การจัดการ Data Relationship ของข้อมูล
  • การจำแนกและจัดกลุ่มของข้อมูล
  • DAX เบื้องต้น
  • Calculate Column และ Calculate Measure
  • Lab Module 4: Manage Data Model
 • Day 2

  Module 5: Power BI Report

  ผู้เข้าอบรมจะได้รู้จักกับรูปแบบของ Visualize ที่ Power BI เตรียมไว้ให้ใช้งาน และจะได้ฝึกสร้างรายงานแบบต่างๆ การนำเอา Data Model ที่เตรยมไว้มาสร้างเป็น Report และ Dashboard ในขั้นต้น

  • Visualization ของ Power BI Desktop
  • การสร้าง Report แบบต่างๆ ของ Power BI
  • การจัดการรูปแบบการแสดงผลของ Report
  • การจัดเรียงข้อมูลบนรายงาน
  • การใช้งาน Hierarchy กับ Report
  • การสร้าง Dashboard บน Power BI Desktop
  • Lab Module 5: Report & Dashboard Part I

  Module 6: Powerful BI report by Power BI Desktop

  ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกสร้างเงื่อนไขในการแสดงผลของรายงาน ให้สามารถแสดงผลได้ตามที่ผู้จัดทำต้องการ การเพิ่มความน่าสนใจให้กับรายงานด้วย Custom Tooltip แนะนำการทำงานกับ Custom Visual ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างรายงานในรูปแบบของ BI Report ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การสร้าง KPI Chart
  • การกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลของ Table และ Column หรือ Bar Chart
  • การเพิ่ม KPI สัญลักษณ์ลงใน Table Chart
  • การสร้าง Custom Tooltip
  • การใช้งาน Tab Analyze
  • การทำงานกับ Map ของประเทศไทย
  • การกำหนด Template ของรายงานเบื้องต้น
  • การเพิ่ม Custom Visual เข้ามาใน Report
  • Lab Module 6: Report & Dashboard Part II

  Module 7: แนะนำการใช้งาน Power BI Service

  ผู้เข้าอบรมจะได้รู้จักกับบริการ Power BI service ซึ่งเป็นบริการ Service cloud ที่มาพร้อมกับ Power BI Desktop ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองใช้งาน และทดลองตั้งค่าการทำงาน รวมถึงการแชร์รายงานบน Power BI Service

  • Power BI Service
  • การ Publish รายงานไปยัง Power BI Service
  • การสร้าง Dashboard จากรายงานที่อยู่บน Power BI Service
  • การแก้ไขรายงานบน Power BI Service
  • การตั้งค่า การแจ้งเตือน การรีเฟรชรายงาน บน Power BI Service
  • การแชร์รายงานจาก Power BI Service
  • Lab Module 7: Power BI Service

วัน-เวลา การจัดอบรม

24-25 กันยายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น.

สถานที่จัดอบรม

สถานที่ใกล้ BTS หรือ MRT ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนวันอบรมครับ

วิทยากร

เกียรติพงษ์ ได้การ

ค่าลงทะเบียน

10,000 บาท / 1 ท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าอบรมรวม ประกอบด้วย ค่าวิทยากรและทีมงาน ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวัน และเบรคทั้ง 2 วัน

วิธีการสมัคร

ท่านสามารถลทะเบียนผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ในส่วนท้ายของข่าวนี้
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยัง Email ที่ท่านระบุ เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ที่
โทร. 02-0022752, 084 6592792, 089-6288544
หรือที่ http://bit/ly/rdbipage
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

แบบฟอร์มลงทะเบียน