ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Analytics Module B : Big Data Analytics Using NoSQL and Hadoop: 27-29 พฤษภาคม 2562, 3-4 มิถุนายน 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Data Analytics Module B : Big Data Analytics Using NoSQL and Hadoop หลักสูตร 5 วัน ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 และ 3-4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. หลักสูตรสำหรับสำหรับทีมงานด้าน Data Analytics ที่ต้องการเข้าใจและสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เกินความสามารถในการเก็บและประมวลผลโดยใช้เครื่องเพียงเครื่องเดียวได้ รวมถึงการจัดการกับข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง การจัดการกับข้อมูลที่มีความผิดปกติ การจัดการข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด หลักสูตร Big Data Analytics Module B

ชื่อหลักสูตร

Big Data Analytics Using NoSQL and Hadoop

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับทีมงานด้าน Data Analytics ที่ต้องการเข้าใจและสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เกินความสามารถในการเก็บและประมวลผลโดยใช้เครื่องเพียงเครื่องเดียวได้ รวมถึงการจัดการกับข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง การจัดการกับข้อมูลที่มีความผิดปกติ การจัดการข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการสัมมนา

 • Day 1
   TimeTitle
  9.00 – 10.30 น.Introduction to Hadoop
  – Hadoop cluster
  – Hadoop Distributed File System (HDFS)
  – MapReduce and YARN
  10.30 – 10.45 น.Break
  10.45 – 12.00 น.– Comparison of Hadoop Software Distribution Products
  – Comparison of Hardware for Hadoop Ecosystem
  LAB: Hadoop as a service on cloud providers
  12.00 – 13.00 น.Lunch
  13.00 – 14.30 น.– MapReduce Framework
  LAB: Hadoop MapReduce programming
  14.30 – 14.45 น.Break
  14.45 – 16.30 น.LAB: Bank’s customer transaction statistics using Spark’s map and reduce API
 • Day 2
  TimeTitle
  9.00 – 10.30 น.Introduction to Spark
  – Overviewing and Concepts
  – Spark Architecture
  – Spark Core
  – Spark’s APIs for operating on large datasets:
  – Resilient Distributed Dataset (RDD)
  – DataFrame
  10.30 – 10.45 น.Break
  10.45 – 12.00 น.LAB: operations: transformations, actions, caching
  12.00 – 13.00 น.Lunch
  13.00 – 14.30 น.LAB: Web Application log analytics using Spark DataFrame API and SQL
  14.30 – 14.45 น.Break
  14.45 – 16.30 น.LAB: Web Application log analytics using Spark DataFrame API and SQL (cont.)
 • Day 3
   TimeTitle
  9.00 – 10.30 น.Introduction to NoSQL
  – What is NoSQL
  – No SQL Architecture
  – What Makes NoSQL Different
  – Advantages and Disadvantages of NoSQL Databases
  10.30 – 10.45 น.Break
  10.45 – 12.00 น.Introduction to NoSQL (cont.)
  – NoSQL vs. Relational Databases
  – Types of NoSQL datastores
  12.00 – 13.00 น.Lunch
  13.00 – 14.30 น.HBase: The NoSql, Column family big database
  – Introduction to HBase
  – HBase Architecture
  – HBase Data model
  14.30 – 14.45 น.Break
  14.45 – 16.30 น.– HBase Shell and General Commands
  LAB: Storing NoSQL data on HBase table
 • Day 4
   TimeTitle
  9.00 – 10.30 น.Big Data Analystics using Hive
  – Hive data model and managing table
  – Hive Data Types
  – Partitioning and bucketing
  10.30 – 10.45 น.Break
  10.45 – 12.00 น.LAB: Hive Queries: Create, Alter, Drop Tables
  12.00 – 13.00 น.Lunch
  13.00 – 14.30 น.LAB: Hive external table vs Hive managed table
  14.30 – 14.45 น.Break
  14.45 – 16.30 น.LAB: Working with Semi structured data and variety sources using Hive – use case:
  – log of users accessing website (text file),
  – Customer transaction (from RDBMS and CSV files)
 • Day 5
  TimeTitle
  9.00 – 10.30 น.Data sampling and preprocessing
  – Spark DataFrames working with tabular data
  – Type of data and attribute transformation
  – Missing values
  10.30 – 10.45 น.Break
  10.45 – 12.00 น.LAB: Missing value and attribution transformation on small and Big data (use case credit card application and related data)
  12.00 – 13.00 น.Lunch
  13.00 – 14.30 น.– Outlier/Anomaly detection

  – Useful data visualizations

  14.30 – 14.45 น.Break
  14.45 – 16.30 น.LAB: Customer anomaly detection and visualization on small and Big data

วัน-เวลา การจัดอบรม

27-29 พฤษภาคม 2562 และ 3-4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น.

สถานที่จัดอบรม

สถานที่ใกล้ BST หรือ MRT ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนวันอบรมครับ

วิทยากร

ดร. ไพรสันต์  ผดุงเวียง (Profile)

ค่าลงทะเบียน

21,000 บาท / 1 ท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าอบรมรวม ประกอบด้วย ค่าวิทยากรและทีมงาน ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวัน และเบรคทั้ง 2 วัน

ส่วนลดค่าลงทะเบียน

สำหรับลูกค้าใหม่

 • สมัครร่วมสัมมนา 1-2 ท่าน รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท
 • สมัครร่วมสัมมนา 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 2,000 บาท

** เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์

สำหรับลูกค้าเก่า

เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์ ท่านจะได้ส่วนลดท่านละ 2,000 บาท

วิธีการสมัคร

ท่านสามารถลทะเบียนผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ในส่วนท้ายของข่าวนี้
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยัง Email ที่ท่านระบุ เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ที่
โทร. 02-0022752, 084 6592792, 089-6288544
หรือที่ http://bit/ly/rdbipage
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

แบบฟอร์มลงทะเบียน