Objective/Goal/Key Results : OGKR vs. Key Performance Indicator: KPI

August 15, 2018

by Nuchanat Rongroang

snap_2017.01.12_00h12m30s_003_

ในการวัดผลการดำเนินงาน เรามักจะได้ยินคำสองคำคือ OGKR และ KPI สองคำนี้คืออะไร ต่างกันอย่างไร และเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของเราได้อย่างไร วันนี้เรามีบทความสั้นๆ มาให้อ่านกันค่ะ

OGKR คืออะไร (เป็นส่วนหนึ่งของ Workshop ด้วย) 
Objective/Goal/Key Results
O คือ Objective วัตถุประสงค์ขององค์กร /ของแผนก ระยะยาว ประมาณ 10 ปี
G คือ Goal การตั้งเป้าหมายขององค์กร / ของแผนก ระยะสั้น ประมาณ 1-5 ปี
       การตั้งเป้าหมาย ต้องสามารถวัดได้  
KR คือ Key Result  เลือกสิ่งที่ต้องการทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อาจเป็นตัวเลข ที่ต้องสอดคล้องกันกับเป้าหมาย หรือเป็นสิ่งที่ถ้าไม่ทำแล้วจะทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายได้เลย 
Key Result ไม่ควรเยอะเกินไป ควรเลือกมาแค่ 3-4 ตัวก็พอ ถ้าจะวัดผลจริงๆ สามารถกำหนดค่าถ่วงน้ำหนักให้กับ Key Result แต่ละตัวก็ได้

KPI คืออะไร  KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator  

KPI คือ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงประมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กร/แผนก
          การกำหนด KPI ในหน่วยงาน ส่วนใหญ่มักมีการกำหนด KPI ไว้เยอะมาก บางหน่วยงาน KPI เยอะ รายงานก็เยอะตามมา ทำอย่างไรจะบอกได้ว่าอันไหนคือ KPI ที่สำคัญเรียงลำดับ ถ้าไม่ทำตาม KPI แล้ว จะมีผลกระทบกับหน่วยงาน/องค์กรโดยตรง บาง KPI ที่ตั้งขึ้นมาอาจไม่ได้สำคัญเท่าใดนักหรือไม่

ดิฉัน นุชนาฏ รงรอง เป็นผู้สร้างหลักสูตร Business Analytics / Big Data Analytics Best Practice & Workshop ขึ้นมา เพื่อให้ผู้บริหารได้มามีส่วนร่วมในการให้ความต้องการในการจะทำให้ที่ปรึกษาช่วยออกแบบและนำเสนอภาพข้อมูลขององค์กร ของแผนก ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยแก้ปัญหาที่ทาง developer / ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ ไม่ทราบความต้องการของผู้บริหาร และทางผู้บริหารเองก็อาจไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ด้วยเช่นกัน ปัญหาที่แชร์ประสบการณ์นี้เกิดจากที่ได้เห็นปัญหาเหล่านี้จากประสบการณ์ตรงของตนเอง ในการทำงานทั้งในหน่วยงานมหาวิทยาลัยต่างๆ บริษัทเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการเป็นทั้งผู้ให้ความต้องการเพื่อให้ทีมพัฒนาระบบ จัดทำระบบให้เรา ผู้ตรวจสอบ ตรวจรับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ จนกระทั่งตัดสินใจออกมาเป็นผู้พัฒนาระบบเอง อยู่ในบริษัทที่ปรึกษาแห่งหนึ่ง ประสบการณ์ที่เขียนและแชร์ให้ฟังทั้งใน Public Seminar/ Internal Seminar รวมถึงที่เสนอแนะ ผู้บริหารท่านใดเห็นว่าดี สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามที่เห็นสมควร ดิฉันเป็นคนชอบประยุกต์ใช้ไม่ได้ยึดติดในตำราใด ตำราหนึ่ง อะไรที่เห็นว่าดีก็เสนอแนะให้เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นค่ะ

นุชนาฏ รงรอง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด
#ที่ปรึกษา
#Consultant
#Business Analytics
#KPI
#OGKR
#RDBI

รวมบทความ Business Analytics

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://rdbi.co.th/contact/
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ
Line official Account : @rdbi
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles