ความแตกต่างของการเพิ่มมูลค่ากับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

May 3, 2018

by Nuchanat Rongroang

DSC07769_RDBI

ช่วงนี้ดิฉันได้มีโอกาสได้ไปดูกระบวนการผลิตจากไซต์งานของลูกค้า พบว่า ในกระบวนการผลิตนั้นจะมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการเพิ่มมูลค่าในการผลิต 2 รูปแบบนี้คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร

ช่วงนี้ได้ไปดูกระบวนการผลิตมี 2 ลักษณะ
มีทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าในการผลิต
เช่น ในธุรกิจแปรรูปอาหาร
เป็นการเพิ่มมูลค่าในการผลิตอาหาร เรามีวัตถุดิบเป็นผลไม้่สด ทำอย่างไรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา เราก็นำไปแปรรูป ผ่านกระบวนการในการผลิต
input: ผลไม้สด
Process: ล้างทำความสะอาด แกะเปลือก ตัดแต่ง นำไปเป็นส่วนประกอบในการทำผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ไปทำไอติมต่อ เป็นต้น หรือจะทำเป็นสินค้าเลยก็ได้ เช่น ผลไม้กระป๋อง ทำให้วัตถุดิบไม่เน่าเสีย เก็บได้นานขึ้น ขายได้อีกเป็นปี
Output: ผลไม้กระป๋อง, ไอติม สามารถขายได้ราคาสูงกว่าผลไม้สด และเก็บไว้ขายได้นานๆ

#การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ทำอย่างไรให้ได้ output ดีๆ จำนวนมาก โดยใช้ input น้อยๆ 
ถ้ามีเครื่องจักร 2 เครื่อง การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรทั้ง 2 อาจวัดว่าเครื่องไหนได้ output มากกว่ากัน หรือเครื่องไหนทำให้เกิดของเสียน้อยกว่ากัน หากสูตรการผลิตเหมือนกัน กำลังการผลิตเครื่องจักรเท่ากัน วัตถุดิบเท่ากัน

ถ้าชีวิตจริงเราคงไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมทุกอย่างได้ หรืออาจทำได้บางส่วน เราก็่เปลี่ยนเป็นคิดอัตราส่วนก็ได้ค่ะ

นุชนาฏ รงรอง
#ที่ปรึกษา
#consultants 
#ProductivityImprovement
#ValueAdded
3/5/2018

รวมบทความ Business Analytics

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://rdbi.co.th/contact/
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ
Line official Account : @rdbi
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles