Review ERP Process โรงงาน

April 5, 2018

by Nuchanat Rongroang

RDBI_BA_SEP20_083

แชร์ประสบการณ์ที่ปรึกษาของดิฉัน ซึ่งได้ทำการ Review ERP Process ของบริษัทแห่งหนึ่งที่มีโรงงานผลิตสินค้าและส่วนประกอบของสินค้า จำนวน 3 โรงงาน ผลิตสินค้าลักษณะเดียวกัน แต่สูตรการผลิตในระบบ ERP สร้างแยกกันในแต่ละโรงงาน คำถามและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการข้อมูล และกระบวนการทำงานของโรงงานมีดังนี้

คำถามและข้อเสนอแนะ

– ทำไมต้องแยกสูตรการผลิต ทั้งๆ ที่ทุกโรงงานทำสินค้าและส่วนประกอบของสินค้าตัวเดียวกันใช่มั้ย ? 
– ทำไมต้องสร้างแยกโรงงาน ทุกโรงงานใช้สูตรเดียวกันใช่มั้ย ?

คำตอบ ใช่
– ถ้าใช่ไม่จำเป็นต้องสร้างแยกโรงงาน
– เพิ่มงานให้ทั้งคนสร้าง และคน Approve
– ถ้าสูตรเดียวกัน สร้างแยกโรงงาน เวลาเทียบกันก็เปรียบเทียบยาก เพราะเลขไม่เหมือนกัน เวลาเปรียบเทียบต้อง Manual (ใช้แรงคนและเวลามาก)
– เพิ่มระยะเวลาในการทำงานเพื่อสร้างสูตร ซึ่งจริงๆ ใช้สูตรเดียวกันทำได้ทุกโรงงาน
ตัวอย่างชัดๆ เปิดโรงงานใหม่ต้องมานั่งแก้สูตรตามโรงงานใหม่อีก
ถ้ามี 100 สูตร x เวลาแก้ต่อสูตร = เวลาที่ต้องเสียไป

ถ้าทุกโรงงานเป็นสูตรเดียวกัน จะแก้ปัญหาเรื่องของเสียได้ง่ายกว่าที่แต่ละโรงงานสูตรการผลิตแตกต่างกัน

แล้วถ้าการกำหนดรหัสของสูตรการผลิต กำหนดเองแบบ manual
ยิ่งมีโอกาส User error สูง และข้อมูลผิดพลาดตามมามากมาย

ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ฝากติดตามเพจได้นะค่ะ และแชร์ให้เพื่อนๆ ได้เลยนะคะ คิดว่าหลายๆ โรงงานน่าจะเป็นแบบนี้
ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมา update ค่ะ

นุชนาฏ รงรอง

อ่านบทความเกี่ยวกับ Business Analytics
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ http://bit/ly/rdbipage
Line official Account : @rdbi
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles