บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ทำอะไรบ้าง

ไขข้อสงสัย มีหลายท่านเพิ่งจะรู้จักบริษัทเรา วันนี้ขออนุญาตไขข้อสงสัยนะคะ บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ทำอะไรบ้าง

ไขข้อสงสัย มีหลายท่านเพิ่งจะรู้จักบริษัทเรา
วันนี้ขออนุญาตไขข้อสงสัยนะคะ
บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ทำอะไรบ้าง
R&D BI บริการให้คำปรึกษาและจัดสัมมนาทางด้าน Business Analytics, Big Data Analytics โดยเฉพาะนะคะ
เนื่องจากผู้ก่อตั้งถนัดและรักการทำ Business Analytics และมีประสบการณ์ทางด้านนี้มากว่า 15 ปีค่ะ
และหากใครมีปัญหาในการทำ ERP แล้วอยากจะต่อยอดทำ Business Analytics เราก็สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาได้ เพราะถ้าคุณทำ ERP ยังไม่เรียบร้อย คุณจะทำ Business Analytics ก็ทำยากค่ะ

การสัมมนา Business Analytics ทั้ง 3 คอร์สที่เราจัดขึ้น
เราเน้นให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมกับเรา และฝึกคิด ฝึกปฏิบัติตามแนวทางที่เราเสนอแนะให้ จากประสบการณ์ที่ได้ทำเรื่อง Business Analytics มาค่ะ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถคิด วิเคราะห์ ออกมาเป็น Dashboard ของบริษัท ของแผนกตัวเองได้ เพราะถ้าคุณคิดได้แล้ว และเข้าใจแนวทางที่เราเสนอแนะแล้ว คุณจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของคุณ หรือไม่ว่าองค์กรไหนๆ ก็ได้ค่ะ โดยไม่ยึดติดกับเครื่องมือใดๆ ค่ะ

เหตุผลที่ไม่เอาเครื่องมือใดๆ มาทำ Workshop เพราะผู้เข้าสัมมนาจะได้ไม่ต้องเรียนรู้ Tool หรือ Software ใดๆ ในขณะที่ต้องใช้เวลาในการคิดเพื่อให้ได้ Dashboard ออกมาก่อนค่ะ

กับดักในการเรียนรู้ tool คือ
– คุณจะเสียเวลาในการเรียนรู้ขั้นตอนในการสร้าง Report ของ tools นั้นๆ ต้องเรียนรู้ Feature & Function ของ tools นั้นๆ
– คุณต้องมีข้อมูลมาก่อน คุณจึงจะคิดว่า Report ต้องมีอะไรบ้าง
– คุณจะจำกัดความคิดในขณะใช้ tool เพราะบาง tool สามารถทำกราฟแบบนี้ได้ เลยต้องทำแบบนี้เท่านั้น

ทำไมเราถึงให้คุณฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เพราะเราเชื่อว่า การนำตัวอย่างที่เรามีให้คุณไปใช้เลย แล้วคุณไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควร สู้ให้คุณฝึกคิด ฝึกปฏิบัติแล้ว ต่อไปคุณจะสามารถต่อยอดเองได้ น่าจะดีกว่า

นี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เราจึงไม่รับผู้เข้าสัมมนาจำนวนมาก และเราต้องการให้ผู้เข้าสัมมนาได้แลกเปลียนเรียนรู้ และได้ทำ Workshop จริงๆ ร่วมกันกับเราค่ะ

เราต้องบอกว่า เราไม่ได้คิดว่าเราเก่งนะคะ แต่เราพร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับคุณ กับผู้เข้าสัมมนาทุกท่านนะคะ ไม่มีใครถูก ใครผิด แต่เราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกันได้ค่ะ

นุชนาฏ รงรอง