ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced) 24-25 April 2018

ผ่านไปแล้วกับงานสัมมนา Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2561 ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ ทางบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ ต้องขอขอบคุณ อ. เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล ที่สละเวลามาช่วยบรรยายและให้คำแนะนำในเรื่อง iSCM กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาของเราครับ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในระหว่างการสัมมนา ทางเราต้องขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

หากท่านมีข้อแนะนำติชม ท่านสามารถแนะนำเราได้ทาง Fanpage : bit.ly/rdbipage หรือ training@rdbi.co.th ครับ

ติดตามกำหนดการสัมมนาได้ที่ https://rdbi.co.th/seminar-training-schedule2018/

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดบน Fanpage