ตัวอย่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ Strategic Management with Business Analytics

ตัวอย่างการบริหารเชิงกลยุทธ์
Strategic Management with Business Analytics

การบริหารบริษัทหรือหน่วยงานใดๆ ก็ตาม ถ้าขาดการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารสนเทศภายในองค์กร รวมไปถึงข้อมูลภายนอกองค์กร
ก็เหมือนการบริหารที่ไร้ซึ่งทิศทาง บริหารตามความรู้สึก หรือที่เรียกว่ามโนเอาเอง ตัดสินใจโดยขาดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆ


ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆ ถ้าเราไปต่างจังหวัด โดยส่วนใหญ่เราจะเห็นคนขายของแบบเดียวกันมากมาย
เช่น ถ้าแถวนั้นมีร้านที่ 1 มาเปิดขายผลไม้ แล้วเพื่อนบ้านเห็นว่าร้านที่ 1 ขายดี
สักพักจะมีร้านที่ 2 มาเปิดขายผลไม้เหมือนกัน ในบริเวณใกล้ๆ กัน และสักพักจะมีเปิดอีกในร้านที่ 3 ที่ 4 เป็นต้น
.
ถ้าเราทำการวิเคราะห์ข้อมูลก่อน เราจะต้องสำรวจก่อนว่า
– มีคนมาซื้อผลไม้ในร้านที่ 1 และร้านที่ 2 ต่อวันกี่คน
– แต่ละคนมาซื้อโดยเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่
– สินค้าที่ลูกค้าซื้อส่วนใหญ่เป็นอะไร
เพื่อดูว่า เราควรจะไปเปิดร้านแข่งด้วยไหม
– ต้นทุนในการตั้งร้านเท่าไหร่
– คุ้มค่ากับการลงทุนไหม
ไม่เช่นนั้น ร้านที่ 1 และร้านที่ 2 ก็พลอยอยู่ไม่ได้ด้วยเช่นกัน

การทำธุรกิจทุกวันนี้ ควรจะเป็นแบบพึ่งพาอาศัยกัน
ไม่ใช่แข่งขันกัน เพื่อให้อีกฝ่ายอยู่ไม่ได้ เช่น
พอขายของไม่ได้ ก็ลดราคาลง ขายตัดราคากัน
แบบนี้ไม่ว่าธุรกิจใดๆ ก็อยู่ไม่ได้ เพราะแต่ละหน่วยงาน/บริษัทก็มีต้นทุนในการผลิต ต้นทุนในการให้บริการทั้งสิ้น

แทนที่จะมาเปิดร้านขายผลไม้เหมือนกัน
ก็ลองเปลี่ยนมาขายน้ำผลไม้ ขายน้ำปั่นผลไม้
เพื่อเวลานักท่องเที่ยวมาซื้อของ ซื้อผลไม้ เหนื่อยๆ ก็ซื้อน้ำผลไม้ทานได้ เป็นต้น
เราก็มีร้านผลไม้ที่ 1 และร้านที่ 2 เป็น Supplier ให้ได้

เปลี่ยนจากธุรกิจที่ต้องแข่งขันกันเป็นแบบพึ่งพาอาศัยกันน่าจะดีกว่านะคะ

เห็นข่าวบางข่าวเลยอยากเขียนและมาแชร์ให้อ่านกันค่ะ

นุชนาฏ รงรอง
#Consultant
#BusinessAnalytics & #StrategicManagement
#BigDataAnalytics
#RDBI