ตัวอย่างการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ (Strategic Management with Business Analytics)

March 27, 2018

by Nuchanat Rongroang

DSC04181

การบริหารองค์กรที่ดี ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารสนเทศภายในและภายนอกองค์กร ตัดสินใจโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ไม่ตัดสินใจตามความรู้สึกหรือมโนเอง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การขายของทุกวันนี้ ยิ่งมีการขายของออนไลน์ เพิ่มช่องทางการขายมากยิ่งขึ้น และลูกค้าก็มีหลากหลายช่องทางการซื้อเช่นกัน ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าได้ทางอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องเดินทางไปหาซื้อ การซื้อสินค้าทุกวันนี้ง่าย สะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป การซื้อสินค้าจะมีการเปรียบเทียบราคา ดูรีวิวสินค้าก่อนว่าสินค้านี้ดีจริงไหม ดูว่าร้านค้านี้น่าเชื่อถือหรือไม่ ถ้าเป็นบริษัท หรือองค์กรต่างๆ ก็มักต้องการใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีเพื่อใช้เป็นหลักฐานการซื้อสินค้า 

ถ้าหากเราขายสินค้ากับลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไป ก็อาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องการเก็บข้อมูลมากนัก แต่ถ้าเราต้องการเพิ่มรายได้ในส่วนของการขายสินค้าให้กับองค์กร บริษัท และต้องการขายแบบจำนวนมาก อาจต้องคำนึงถึงการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น
– ข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์ลูกค้าเก่า ใหม่ วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า ซื้อมาก ซื้อน้อย ซื้อบ่อยแค่ไหน และมีผลต่อการมีพนักงานขายที่ดูแลลูกค้าแต่ละราย ซึ่งเราก็สามารถบริหารจัดการงานของพนักงานขายได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
– ข้อมูลช่องทางการขาย ช่องทางการขายไหนขายดี และสินค้าขายดีแต่ละช่องทางเป็นอย่างไร 
– ข้อมูลพนักงานขาย หากต้องการวิเคราะห์พนักงานขายก็สามารถทำได้ พนักงานขายคนไหน ขายได้ยอดเยอะ และสินค้าไหนที่พนักงานคนนั้นขายได้บ้าง เปรียบเทียบเป้าหมาย ทำได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
– การซื้อขายสินค้า แต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี เปรียบเทียบข้อมูลแต่ละวัน เดือน ปี ได้ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเป็นปีๆ ได้
– การจัดแบ่งกลุ่มของข้อมูล แต่ละองค์กร สามารถแบ่งได้ตามรูปแบบการบริหารขององค์กร และมีผลต่อการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ ถ้าต้องการวิเคราะห์ข้อมูลแบบไหนแล้ว ข้อมูลที่มีไม่ตอบโจทย์ก็อาจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการบันทึกข้อมูลใหม่ ให้สามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ได้ 

องค์กรต่างๆ บริษัทต่างๆ ก็ต้องปรับตัวเช่นกัน เพื่อให้ได้ลูกค้ามาซื้อสินค้าของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการองค์กรลง ทำให้เพิ่มกำไรให้กับองค์กรได้  

สุดท้ายนี้ การขายของไม่จำเป็นต้องขายของถูกที่สุด แต่เป็นการขายของที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ คุ้มค่ากับการซื้อสินค้าของเราต่างหาก ขายของถูกอาจสินค้าไม่ได้คุณภาพ โดนลูกค้ารีวิวแย่ๆ อีกมีผลต่อร้านค้า ทำให้เสียภาพลักษณ์องค์กรหรือร้านค้าอีก

สนใจบริการของเรา 

คุณนุชนาฏ รงรอง
#Consultant
#BusinessAnalytics & #StrategicManagement
#BigDataAnalytics
#RDBI

รวมบทความ Business Analytics

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://rdbi.co.th/contact/
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ
Line official Account : @rdbi
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles