ขอเรียนเชิญร่วมการสัมมนาหลักสูตร “Business Analytics/Big Data Analytics with Balanced Scorecard and Strategy Map (Advanced)” Mar 13, Mar 15-16, 2018

ขอเชิญเรียนท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร “Business Analytics/Big Data Analytics with Balanced Scorecard and Strategy Map (Advanced) : BAT3-BSC” หลักสูตร 3 วัน ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ (ใกล้ MRT ลุมพินี) ในวันที่ 13 และ 15-16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. หลักสูตรนี้จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ตามมุมมองของ Balanced Scorecard และ Strategy Map ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์กร

รายละเอียด หลักสูตร BAT3-BSC

Business Analytics/Big Data Analytics with Balanced Scorecard and Strategy Map (Advanced) จำนวน 3 วัน

หลักสูตรนี้เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ตามมุมมองของ Balanced Scorecard และ Strategy Map ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์กร

ทฤษฎี 40 ปฏิบัติ 60 * อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

  • รายละเอียดหัวข้อการสัมมนา

หมายเหตุ

  1. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
  1. ทุกขั้นตอนที่ฝึกปฏิบัติจะมีตัวอย่างประกอบ พร้อมมีวิทยากรให้คำแนะนำตลอดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัน-เวลา จัดสัมมนา

13 และ 15-16 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น.

สถานที่จัดงานสัมมนา

AETAS Lumpini Hotel, Bangkok ถนนพระราม 4 ติดกับ MRT ลุมพินี

แผนที่ 

ค่าลงทะเบียน

Public Seminar: ราคา 19,000 บาท / 1 ท่าน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ค่าใช้จ่ายสัมมนา ประกอบด้วย
– ค่าสถานที่ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการบรรยาย
– วิทยากร 1 ท่าน ทั้ง 3 วัน  อ.นุชนาฏ รงรอง พร้อมทีมงาน
– วิทยากรรับเชิญ วันที่ 13 มี.ค. 2561  อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง 1 วัน

1. อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง กรรมการผู้จัดการบริษัท NS Values จำกัด ที่ปรึกษา นักเขียน ประสบการณ์มากมาย ทั้งบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน
ผู้เขียนหนังสือ The Balanced Scorecard : ตัวอย่างการนำไปใช้จริงในองค์กร
2. อ.นุชนาฏ รงรอง กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ที่ปรึกษาบริษัทมหาชน บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ มีประสบการณ์ในการ implement ระดับ Enterprise และสอนใช้เครื่องมือ BI มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Business Analytics มากกว่า 10 ปี และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย

– ค่าอาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ และอาหารว่างเช้า-บ่าย ตามจำนวนวันสัมมนา
– ค่าใช้จ่ายดำเนินการ

ส่วนลดค่าลงทะเบียนสำหรับลูกค้าใหม่

Early Bird Rate
  • สมัครร่วมสัมมนา 1-2 ท่าน รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท
  • สมัครร่วมสัมมนา 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 2,000 บาท

**เงื่อนไข เมื่อท่านสำรองที่นั่งและชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์ หากเกินกำหนดทางเราขอเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ

## พิเศษสำหรับลูกค้าเก่า ##

สำหรับองค์กรหรือบุคคลที่เคยร่วมสัมมนากับเรา เมื่อท่านสามารถสมัครร่วมการสัมมนาและชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์ ท่านจะได้ส่วนลดท่านละ 2,000 บาท ทันที ไม่มีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม

วิธีการสมัคร 

ท่านสามารถลทะเบียนผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่าง
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยัง Email ที่ท่านระบุ เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ที่
โทร. 02-0022752, 084 6592792, 089-6288544
หรือที่ http://bit/ly/rdbipage
อีเมล์ sales@rdbi.co.th


แบบฟอร์มลงทะเบียน

**ตอนนี้อยู่ระหว่างทดสอบระบบ Form หากพบปัญหาในการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ training@rdbi.co.th