เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced)

เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics / Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced)

ขอเชิญเรียนท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร “Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced) :BAT2-SCM” หลักสูตร 2 วัน ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ (ใกล้ MRT ลุมพินี) ในวันที่ 24-25 เมษายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น. หลักสูตรนี้จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ผสมผสานกับการบริหารจัดการซัพพลายเชน และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแต่ละกระบวนการของโซ่อุปทาน รวมไปถึงนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร

รายละเอียด หลักสูตร BAT2-SCM

Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced) จำนวน 2 วัน

หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จะแสดงเชื่อมโยงแผนธุรกิจ ไปสู่แผนปฎิบัติการ โดยใช้กลยุทธ์และกระบวนการจัดการซัพพลายเชน และกระบวนการ Sales and Operations Planning (S&OP) ทำให้องค์กรมีเป้าหมายร่วมกัน มีความสอดคล้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร อีกทั้งในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าสัมมนายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอภาพข้อมูล (Dashboard) เสนอให้แก่ผู้บริหารในมุมมองของกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชน กระบวนการ Sales and Operations Planning (S&OP) ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุ่งเน้นเรื่อง KPI ที่เกี่ยวข้องกับ iSCM ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

– Strategic Level การวัด KPI องค์รวมของการ Integrated supply chain

– Tactical Level ระดับนี้จะวัดความสามารถของ supply chain ที่เชื่อมกลยุทธ์ลงสู่ระดับปฎิบัติการ ผ่านกระบวนการ Sales and Operations Planning (S&OP)

– Operation Level เป็นการวัดผลการปฎิบัติการของ supply chain ผ่านกระบวน Order to Cash (O2C) และ Purchase to Pay (P2P)

รวมไปถึงการแนะนำหลักในการเก็บข้อมูล / การได้มาซึ่งข้อมูล, วิธีการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะนำไปสู่การนำเสนอให้เห็นเป็นภาพข้อมูล (Dashboard) สำหรับผู้บริหารซัพพลายเชน และผู้บริหารองค์กร

65/35 => ทฤษฎี 35 ปฏิบัติ 65

  • รายละเอียดหัวข้อการสัมมนา

หมายเหตุ

  1. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
  2. ทุกขั้นตอนที่ฝึกปฏิบัติจะมีตัวอย่างประกอบ พร้อมมีวิทยากรให้คำแนะนำตลอดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัน-เวลา จัดสัมมนา

24-25 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น.

สถานที่จัดงานสัมมนา

AETAS Lumpini Hotel, Bangkok ถนนพระราม 4 ติดกับ MRT ลุมพินี

แผนที่ 

ค่าลงทะเบียน

Public Seminar: ราคา 18,000 บาท / 1 ท่าน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ค่าใช้จ่ายสัมมนา ประกอบด้วย
– ค่าสถานที่ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการบรรยาย
– ค่าวิทยากร 2 ท่าน ทั้ง 2 วัน พร้อมทีมงาน
1. อ. เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล ที่ปรึกษาบริษัทเอกชน มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี สายงานซัพพลายเชน ผู้บริหารระดับภูมิภาคอาเซียน วิทยากร และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย
2. อ.นุชนาฏ รงรอง กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ที่ปรึกษาบริษัทมหาชน บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ มีประสบการณ์ในการ implement ระดับ Enterprise และสอนใช้เครื่องมือ BI มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Business Analytics มากกว่า 10 ปี และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย
– ค่าอาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ และอาหารว่างเช้า-บ่าย ตามจำนวนวันสัมมนา
– ค่าใช้จ่ายดำเนินการ

ส่วนลดค่าลงทะเบียนสำหรับลูกค้าใหม่

Early Bird Rate
  • สมัครร่วมสัมมนา 1-2 ท่าน รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท
  • สมัครร่วมสัมมนา 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 2,000 บาท

**เงื่อนไข เมื่อท่านสำรองที่นั่งและชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์ หากเกินกำหนดทางเราขอเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ

 

## พิเศษสำหรับลูกค้าเก่า ##

สำหรับองค์กรหรือบุคคลที่เคยร่วมสัมมนากับเรา เมื่อท่านสามารถสมัครร่วมการสัมมนาและชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์ ท่านจะได้ส่วนลดท่านละ 2,000 บาท ทันที ไม่มีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม

วิธีการสมัคร 

ท่านสามารถลทะเบียนผ่านทางแบบฟอร์มลงทะเบียนด้านล่าง
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยัง Email ที่ท่านระบุ เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ที่
โทร. 02-0022752, 084 6592792, 089-6288544
หรือที่ http://bit/ly/rdbipage อีเมล์ sales@rdbi.co.th

 


แบบฟอร์มลงทะเบียน

**ตอนนี้อยู่ระหว่างทดสอบระบบ Form หากพบปัญหาในการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ training@rdbi.co.th